Plan

 • Ca. 17.000 panelen, 5 MW vermogen.
 • Ca. 5 miljoen kWh/jaar, genoeg energie voor 1500 huishoudens.
 • Er ligt reeds een aansluiting met 10 kV kabel.
 • Bij de aanleg worden frames toegepast waarbij de grond als ballast wordt gebruikt.
 • Realisatie, afhankelijk van doorlooptijd omgevingsvergunning en het verkrijgen van
  SDE+ subsidie (in 2018), in het najaar 2019.

 

Omgeving

 • Valt nauwelijks op in het landschap.
 • 1.5 m hoog; dit is voorwaarde van PRV.
 • Vanaf Rijksweg N9, vanaf het Zuiden zie je de bovenkant van de panelen als donker, glimmend water.
 • Vanaf Rijksweg N9, vanaf het Noorden zie je de achterkant van de panelen.
  Deze zijn: wit, maar donker vanwege de schaduw.
  De gebruikte palen en schoren zie je als grijs, als aluminium of gegalvaniseerd staal.
 • Vanaf Ruigeweg:
  Ver weg, meestal achter bosjes langs Ruigeweg.
 • Advies landschappelijke inpassing (Prommenz , Schagen):
  Strook met planten, bloemen langs kanaalzijde
  Strook met struiken langs noordzijde
  Natuurlijk beheer door schapen.
 • Geen geluid.
 • Praktisch geen lichtschittering door opstelling onder hellingshoek van 30 graden.

 

Waarom

 • Kennemerwind wil Zonne-energie, naast Windenergie, stimuleren.
 • Zonnepanelen zijn nu veel goedkoper geworden, zeker bij deze aantallen.
 • Grond is eigendom van Kennemerwind.
 • Er is al een netaansluiting voor de windturbines, die ook gebruikt kan worden voor de zonnepanelen.

 

Milieu

 • Opwarming van de aarde, zeer zware stormen, heel zware regenval, stijging van de zeespiegel: Dit gaat mis in Nederland, maar het gaat nog veel meer mis in andere delen van de wereld: We moeten af van fossiele brandstoffen.
  Hier wil Kennemerwind aan bijdragen.
 • Dit zet zoden aan de dijk: Ca. 5000 MWh per jaar, genoeg voor elektriciteitsverbruik van 1500 huishoudens.
 • Zonne energie is een schone, veilige energiebron. De energie die nodig is om zonnepanelen te maken, verdienen we met de opgewekte zonne-energie in 2 jaar terug.
  Daarna nog 20 – 25 jaar winst voor het milieu.
  (Schatting financiële terugverdientijd is ca 10 – 15 jaar).

 

Meedoen?

 • Omwonenden kunnen hierin investeren via het Leningenreglement Kennemerwind
  (zie https://www.kennemerwind.nl/leningen)
 • Gedeeltelijke financiering door een Banklening wordt voorzien.
 • Doel ledenleningen: 2.5 – 3.5 % rente bij laag risico (door slim ontwerp, betrouwbare partners, verzekeringen voor overblijvende risico’s).
 • Kennemerwind kan U nu ook al Duurzame Energie leveren via OM, zie https://www.kennemerwind.nl/klant

 

Duurzame energie heeft de wind mee:

 • Dat het klimaat aan het schuiven is, wordt nu algemeen erkend.
 • Nieuwe kabinet pakt het serieus aan. Doelstellingen: 14 % duurzame energie in 2020, 49 % minder CO2 in 2030 en bijna geen CO2 uitstoot meer in 2050. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst.
  Minister Wiebes wil klimaatakkoord met 5 sectoren: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik
 • Provincies, gemeenten gaan hierin mee.
 • Duurzaamheid gaat niet alleen over kosten en beperkingen. Het biedt ook kansen: Nieuwe technologieën, werkgelegenheid en een gezond, schoon milieu.

 

Aanzicht vanuit het Noorden, gezien vanaf Rijksweg N9, op 2.5 m hoogte (van google streetview)

 

Categories: Nieuws