Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit op gaat. De CO2-uitstoot is vijftig keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. Moderne windmolens wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Wel komt er wat CO2 vrij van de energie bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar met drie tot zes maanden draaien heeft een molen dat ‘terugverdiend’. In de twintig jaar dat een windmolen mee gaat, produceert die tot tachtig keer zoveel energie als er nodig is om er één te bouwen. En na de investering zijn alle kosten bekend en vast voor 20 jaar. Energiekosten zijn er niet meer, want de wind is en blijft gratis. Wat een verschil met een kolen- of kerncentrale!

Hoe werkt een moderne windmolen?

Windenergie wordt opgewekt met windmolens die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Een windmolen bestaat grofweg uit drie onderdelen: de draaiende rotor met de rotorbladen, de gondel, en de mast. De wind brengt de rotorbladen aan het draaien; een naaf (of as) brengt die beweging via tandwielen over op een elektriciteitsgenerator die in de gondel zit. Door de hoogte van de mast kunnen de rotorbladen veel wind vangen: het waait op grotere hoogte gemiddeld harder en gelijkmatiger en er is minder invloed van huizen, bomen en andere obstakels. In de molen zit ook allerlei regeltechniek, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat de turbine altijd zo goed mogelijk in de wind staat. De generator is aangesloten op het elektriciteitsnet welke de opgewekte stroom opneemt en naar de gebruikers voert.

Windkracht

Grote windturbines van 6 MW kunnen tot wel 25 miljoen kWh per jaar produceren, genoeg om zo’n 7.000 huishoudens van stroom te voorzien. Een windmolen begint stroom te leveren bij windkracht 2. Bij windkracht 6 bereikt de molen doorgaans het maximale vermogen. Bij hogere windsnelheden blijft het vermogen constant. Vanaf windkracht 10 wordt de molen automatisch afgeremd of stilgezet, vanwege de veiligheid.

Word lid en ondersteun daarmee Kennemerwind | om, een Coöperatieve Windenergie Vereniging.