De Westerwind is de nieuwsbrief van Kennemerwind. Zij verscheen jarenlang drie keer per jaar. De Westerwind wordt nu digitaal toegezonden aan alle leden van Kennemerwind waarvan het e-mailadres bekend is. Daarnaast gaat de Nieuwsbrief naar organisaties die actief zijn op het gebied van windenergie en zonne-energie en aan diverse belangstellenden.

In de Westerwind staan de volgende onderwerpen:

– De opbrengsten van de windmolens die beheerd worden door Kennemerwind;
– Ontwikkelingen rondom de vereniging (jaarverslag, verslag van de ledenvergadering, etc);
– Ontwikkelingen op het vakgebied, vooral in Nederland maar ook in het buitenland.

Adverteren in de Westerwind is mogelijk voor bedrijven en organisaties die zich actief inzetten voor duurzame energie of die op een andere manier actief zijn met duurzaamheid. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar de vereniging.