We hebben nog 34 zonnestroomdelen in de aanbieding

Coöperatie DaalmeerZon start zonnecentrale.

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie (de NHEC), opgericht met als doel schone, groene energie van eigen bodem, start het projecten DaalmeerZon.

Op het dak van tennisvereniging TC Daalmeer zijn 300 zonnepanelen geplaatst in opdracht van de nieuw opgerichte coöperatie DaalmeerZon. Op 28 juni j.l. werd de officiële in gebruikstelling verricht door de wethouder van de gemeente Alkmaar, de heer Braak. Volgens de regeling verlaagd tarief gaan de leden van de Coöperatie over de geproduceerde kilowatturen de energiebelasting terugkrijgen en profiteren zij van de verkoop van de stroom. Daartoe is een contract met Greenchoice afgesloten. Deelnemers mogen over de looptijd van 15 jaar een jaarlijks rendement van meer dan 8 % tegemoet zien. Het project werd mede mogelijk gemaakt door TC Daalmeer, Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind, Alkmaar Energie, Greenchoice, Sunconnect Solar en initiatiefnemer Coöperatie Esolva.

Nog niet alle zonnepanelen zijn verkocht! U kunt nog deelnemen als u woont of een bedrijf hebt in de postcode 1822, 1823, 1824, 1826, 1827 (Alkmaar-Noord), 1829, 1834, 1703 en 1704. De

minimum investering is 3 zonnepanelen, wat neerkomt op 300 euro per paneel. Heeft U zelf geen geschikte locatie voor het plaatsen van zonnepanelen, dan kunt U op deze manier meedelen in de verkoop van de stroom en de teruggave van de energie belasting. De teruggave wordt door het Rijk voor ten minste 15 jaar gegarandeerd. De technische levensduur van de zonnepanelen is naar schatting 25 jaar. Bent U geïnteresseerd en heeft u nog vragen dan kunt U terecht op de site, www.NHEC.nl voor achtergrondinformatie en inschrijving.

 

Klimaatakkoord

Begin juli 2018 hebben de onderhandelaars aan de sectortafels van het Klimaatakkoord hun “voorstel op hoofdlijnen” aangeboden aan het Kabinet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn het voorstel op hoofdlijnen gaan analyseren en heeft consultants gevraagd hun analyse te boordelen. De voorlopige conclusie van het PBL is dat er onvoldoende concrete voorstellen gepresenteerd zijn om te kunnen beoordelen of de maatregelen leiden tot het regeringsbesluit om in 2030 49% CO2-reductie (t.o.v. 1990) te behalen. Dit ontlokte bij de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, een dringende oproep aan de regering om verantwoordelijkheid, daadkracht en tempo van politiek. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), waar Kennemerwind via REScoopNL en ODE Decentraal lid van is, maakt in onderstaand beeld duidelijk dat er relatief weinig geld beschikbaar is voor ons grootste probleem, de klimaatverandering en noodzakelijk transitie naar duurzame energie.

Minister Wiebes heeft op 5 oktober geprobeerd zo duidelijk mogelijk zijn reactie te geven. Het kabinet wil dat de onderhandelaars zich ook richten op een reductie van 55%. Zij vraagt de volle aandacht voor kostenreductie, zowel bij het opwekken van elektriciteit als bij de transitie van de gebouwde omgeving (van het gas af). Duidelijk financiële kaders worden soms uitgesloten (fiscale voordelen gebouwde omgeving) en ontbreken op vel plaatsen. De quote van Olof van der Gaag (NVDE) geeft het beste weer hoe we verder gaan: “Het ijs van deze kabinetsappreciatie is dik genoeg om samen naar een Klimaatakkoord te kunnen schaatsen. Er zit hier en daar een scheur en een wak, maar er ligt ijs. Met dit tempo en met goed kijken, kunnen we vooruit met deze lijn voor het Klimaatakkoord.”

Wat doen onze leden aan de energietransitie?

Kennemerwind is erg benieuwd naar wat onze leden allemaal voor maatregelen treffen of gaan doen om de duurzame energietransitie te versnellen. Een korte anonieme vragenlijst kunt u online invullen. De resultaten zullen wij in onze volgende Westerwind publiceren.

De vragenlijst kunt u vinden in de e-mail versie van deze nieuwsbrief.

Categories: Nieuws