Algemene Ledenvergadering 14 april

Tijdens de ALV is de Jaarrekening en het jaarverslag 2017 goedgekeurd. Wij begroeten twee nieuwe bestuursleden: André van der Leij en Jan Portegijs. Giovanna Hummelen is afgetreden in verband met haar langdurige verblijf in het buitenland. De ontwikkelingen van diverse projecten waarin Kennemerwind participeert werden besproken.

Op vragen van leden heeft het bestuur gesproken en is tot de volgende besluiten gekomen:
(1) onderzocht wordt of het beschikbare saldo nog slimmer kan worden geplaatst, en
(2) er wordt bij de bepaling van investeringsrechten van leden geen onderscheid gemaakt tussen leden die al vele jaren lid zijn en nieuwe leden.

Het hele verslag kunt u hier lezen: Verslag ALV April 2018.

Oude Lagerweij turbines ….. nieuwe plannen

Kennemerwind heeft het plan om samen met het bedrijf Wind Energy Solutions (WES), met behulp van de Postcoderoos een nieuwe turbine langs het Noord-Hollands Kanaal te plaatsen. De bewoners uit de (postcoderoos-)omgeving kunnen hieraan deelnemen en zo relatief goedkoop stroom verkrijgen. De financiële aspecten worden spoedig bekend gemaakt.

Daarnaast wordt er overlegd met het Hoogheemraadschap Noorderkwartier over het plaatsen van twee nieuwe WES-turbines die stroom leveren aan het Hoogheemraadschap.

Voorwaarde is de verlenging van het pachtcontract van de grond waarop de oude Lagerweij turbines staan.

Zodra de plannen meer zekerheid hebben zullen wij u nader informeren.

Energie Samen

Eind april is de coöperatie Energie Samen opgericht. Een samenballing van organisaties die burgers vertegenwoordigen. ODE Decentraal en PAWEX (belangenbehartiging), REScoopNL en Hoom (duurzame energie projecten) en Econobis (ICT-ondersteuning voor coöperaties). Met HIER Opgewekt wordt intensief samengewerkt (kennisdeling). Energie Samen doet volop mee aan de onderhandelingen van het Klimaatakkoord dat deze maanden gesmeed wordt.

 

Zonneweide Burgervlotbrug en zonnedak Waarland

De plannen om zonnepanelen te leggen onder de turbines van Burgervlotbrug vorderen gestaag. De vergunningsaanvraag is gedeeltelijk ingediend en moet een vervolg krijgen. De technische uitwerking vraagt veel kennis en aandacht.

De 1e fase van het zonnedak-project Waarland is gereed en er wordt zonne-stroom opgewekt. Geprobeerd wordt de 2e fase spoedig te beginnen en dan leveren beide daken genoeg energie om eventueel ook een laadpaal voor auto’s te plaatsen.

Beide projecten zullen ondersteuning krijgen van projectleiders van REScoopNL. Waarschijnlijk zullen de ervaren projectleiders van Bergen Energie hiervoor ingezet kunnen worden.

AVG geïmplementeerd bij Kennemerwind

De nieuwe Europese wetgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens AVG is ook bij Kennemerwind ingevoerd. De Privacy Verklaring van Kennemerwind staat op onze website en kan door iedereen worden gelezen. U kunt de verklaring hier vinden: Privacy Verklaring. Met Samen OM is voor de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst gesloten. Vragen over de bescherming van uw gegevens kunt u stellen via ons emailadres.

Categories: Nieuws