Investeren in zonne-energie bij Kennemerwind

Zoals jullie weten is Kennemerwind al enige tijd bezig om zonne-energie projecten op te zetten. In eerdere Nieuwsbrieven hebben wij hierover bericht. Het project bij de manege te Waarland gaat nu echt concreet worden, hoewel dit door hoge kosten voor de netaansluiting bijna zou worden afgeblazen. Onze projectleider Michiel Bruijn heeft een partij van 700 zonnepanelen via een veiling op de kop weten te tikken.

28 kratten met 700 panelen in de opslag.

Daardoor werden de investeringskosten voor de panelen dermate laag dat het project Waarland gered en uitgevoerd kan worden. Onze projectleider is nu bezig een adequaat installatiebedrijf te contracteren, een keuze voor de benodigde netaansluiting te maken, afspraken te maken met Liander over koppeling aan het elektriciteitsnet en overeenkomsten met de manege te Waarland om een en ander ook echt te gaan realiseren. Op dit moment zijn we in afwachting van de formele pachtovereenkomst waarna opdrachtverstrekking voor installatie gedaan kan worden.

Dan is het zover dat de leden van Kennemerwind weer kunnen investeren in Duurzame Energie. Het gaat in totaal over een investering van ongeveer € 140.000. Dat willen we graag bekostigen met leningen van leden van Kennemerwind. Wij zijn nu bezig de condities op te stellen waaronder leningen kunnen worden verstrekt. Zodra dit klaar is berichten wij daarover. Naar verwachting zal een oproep na de zomer worden uitgeschreven. Dit nadat alle contracten voor aanleg en stroomverkoop zijn getekend. Bovendien zijn er concrete plannen om in een tweede fase, na asbestsanering op dezelfde locatie uit te breiden van 700 naar 1900 zonnepanelen. De SDE subsidie (Subsidie-Duurzame-Energie) hiervoor is al toegekend.

Houd deze nieuwsbrief daarom in de gaten.

Hieronder een voorlopig (en nog zeker niet definitief) ontwerp van het legplan in de situatie na fase2 (1951 panelen). In de eerste fase zal het zuidelijke gebouw belegd gaan worden met maximaal 700 panelen.

 

Windpark Ferrum

De afgelopen maanden is het steeds meer zeker geworden dat Windpark Ferrum doorgaat. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend bij de Raad van State hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een positief advies uitgebracht en op 10 juli zullen Provinciale Staten het besluit van geen bezwaar waarschijnlijk nemen. Dan kan er binnen de termijn van zes weken nog bezwaar worden ingediend en dan zal eind augustus de Onherroepelijke Vergunning kunnen worden afgegeven. De SDE+ aanvraag kan dan in september uitgaan!

Het windpark – op het terrein van Tata Steel – is een gezamenlijk initiatief van Windcollectief Noord-Holland BV en Infinergy Ltd, een Engelse windontwikkelaar. Beide aandeelhouders hebben 50% van de aandelen van Windpark Ferrum in hun bezit. Kennemerwind is de grootste aandeelhouder van Windcollectief Noord-Holland BV. Het bestuur van Windpark Ferrum heeft besloten dat om in aanmerking te komen om obligaties van het windpark te kopen het lidmaatschap van Kennemerwind vereist is. In het najaar van 2017 zal meer informatie gegeven worden over de participatie-procedure.

Marketeer gezocht

In verband met een langdurig verblijf in het verre buitenland van ons bestuurslid Marketing, Communicatie en PR is het bestuur van Kennemerwind naarstig op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen. Ervaring met marketing, communicatie en PR is zeer gewenst. De inhoudelijke kant – productie van duurzame energie – wordt aangevuld vanuit het bestuur.

Een uitdagende taak, mede omdat Kennemerwind de komende tijd veel projecten onder handen krijgt die aan leden de mogelijkheid bieden ook financieel deel te nemen.

Aanmelding graag bij Wim Bart Stoop (info@kennemerwind.nl of 06-23738864)

 

Windpark Gemini

Het Gemini offshore windpark is sinds 8 mei officieel geopend. Dit windpark ligt ten noorden van Schiermonnikoog en is één van de grootste windparken ter wereld geworden. Het windpark heeft een totale capaciteit van 600 megawatt. Ook heeft het windpark een eigen app waar bekeken kan worden hoeveel het windpark op dit moment opbrengt.

 

Categories: Artikel