Investeren in duurzame energie

Na jaren kunnen de leden van Kennemerwind eindelijk weer aan investeren in duurzame energie denken: zon- en windprojecten komen tot de fase van participatie!

Een van de eerste windturbineparken van Nederland krijgt wellicht een nieuw leven!

Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind heeft zich voorgenomen om de windturbines van windpark Zijpe (Noord-Holland) te vernieuwen. Dit eerste windmolenpark in Noord-Holland dat in 1988 werd opgeleverd is na bijna 30 jaar trouwe dienst toe aan vervanging. Het windpark te Zijpe bestaat nu uit een negental Lagerwey turbines die vervangen zullen worden door identieke nieuwe turbines van Wind Energy Solutions (WES) te Spanbroek. WES heeft de Lagerwey turbines, zoals deze destijds zijn geplaatst in Zijpe gemoderniseerd.

Bij de vervanging wordt deels gebruik gemaakt van de Postcoderoosregeling, een regeling die het mogelijk maakt dat burgers participeren in een windturbine en zodoende samen energie gaan opwekken. Deelnemers (omwonenden) van een postcoderoosproject krijgen gedurende 15 jaar korting op hun reguliere energie belasting, en steunen hiermee het duurzame initiatief.

WINDMOLENS VOOR HET VOLK = ONZE LEDEN en anderen

Deelnemers (omwonenden) worden zelf mede-eigenaar van een windmolen en profiteren van het financiële voordeel zonder enige investering. Omwonenden kunnen zonder investering een besparing van zo’n 30% op hun stroomtarieven realiseren. Een concept dat meer belangstelling creëert voor de opwekking van duurzame energie.

Meedoen kan alleen wanneer je in een van de volgende postcodes woont: 1723, 1724, 1742, 1744, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1759, 1825, 1831, 1832, 1861, 1862, 1865, 1871 en 1873. Deelnemers in deze postcodegebieden zijn vrijgesteld van Energiebelasting, zo blijft het voordeel waar het hoort, bij de burger.

Voor meer informatie en aanmeldingen kan je terecht bij: info@volksmolen.nl en www.kennemerwind.nl

Verduurzamingsproject Sportcenter Allround DEN HOORN

Met drie andere partijen ontwikkelt Kennemerwind een zonproject op het dak van Sporthal Den Hoorn: Sportcenter Allround (dak-eigenaar), PowersPlus (projectontwikkeling), |OM (stroomafnemer en leverancier) en Kennemerwind (financiering, ledenparticipatie, De Windst, eigenaar installatie, 0-15 jaar). Een mooi samenwerkingsproject, die als voorbeeld kan dienen voor meer van dergelijke projecten op andere daken.

De SDE+ is aangevraagd en nu is het wachten op het besluit tot subsidietoekenning (februari 2018). Zodra er een positief bericht hierover is ontvangen kan Kennemerwind obligaties uitgeven.

 

 

Het WAARLAND project heeft weer stappen voorwaarts gemaakt.

De opstalrecht-overeenkomst met de eigenaren van het dak, waarop de panelen gemonteerd worden, is rond. Zoals eerder gemeld hebben wij de eerste 700 zonnepanelen al aangeschaft en deze staan te wachten op montage. Over die installatie is aan bedrijven offerte gevraagd, en nu wordt met twee bedrijven onderhandeld. De opdracht tot montage van de eerste panelen dient voor het einde van het jaar te worden gegeven om de toezegging van de SDE+ subsidie veilig te stellen.

Kennemerwind heeft berekend dat voor de netaansluiting een nieuwe van 160KVA kabel nodig is. Hiermee kan ook de toekomstige uitbreiding van de zon-pv installatie worden bediend. Volgens Liander (het netbedrijf) is de levertijd, zoals aangegeven tijdens gesprekken vorig jaar, ca 3 maanden. Echter, na tussentijds contact was de levertijd toegenomen naar 1 jaar. Vorige week hoorde wij in de wandelgangen dat de levertijd nog langer kan worden.

Er is in elk geval voor gekozen om de kabel pas te bestellen, nadat de opstalrecht-overeenkomst getekend is. In dat geval moet er iets verzonnen worden om de opgewekte zonnestroom toch ergens in het bedrijf te gebruiken. Daarover wordt nagedacht.

Al met al goede vooruitgang, maar het moment van levering aan het net is nog een punt van aandacht. Dus ook het moment om in dit project mede te investeren is nog niet duidelijk.

We houden u op de hoogte.

Windpark Ferrum

De ontwikkelingen van Windpark Ferrum gaan goed voort. De verlening van de onherroepelijke vergunning is verleend, de pachtovereenkomsten zijn goedgekeurd, de SDE+ is aangevraagd, besluiten over de bekabeling en de bouw van de fundaties voor de windturbines worden eind november genomen en het uitzoeken van het meest gunstige type windturbine gaat van start.

Zodra bekend is of de SDE+-aanvraag wordt gehonoreerd (begin 2018) worden de plannen voor participatie door Windpark Ferrum bekend gemaakt. Bewoners van Wijk aan Zee, werknemers van Tata Steel en leden van Kennemerwind kunnen participeren in de drie windturbines.

Molenpraat

Donderdag belde Jaap Nieuwland uit Warmenhuizen mij dat molen 6 van Kennemerwind veel sneller draaide dan de andere drie molens. Toen ik vertelde dat ik er onmiddellijk heen zou gaan vroeg of hij mij of hij ook mocht komen kijken. Er zijn twee mensen met deze naam in Warmenhuizen vertelde hij maar hij was Jaap van Klaas van Jaap van Klaas Nieuwland die vroeger de boerderij op de hoek Groote Sloot en Burgerweg bewoonde. Dit pand is een paar jaar geleden prachtig opgeknapt. Jaap ging dus op de fiets uit Warmenhuizen en ik op mijn e-bike vanuit Petten aan Zee. Ondanks de problemen bij de vlotbrug was ik sneller op het park dan Jaap maar dat kwam waarschijnlijk omdat ik op schone energie van mijn eigen zonnepanelen reed. Ik had alvast de nog draaiende molens van het hele park beluisterd en bevond mij aan de kant van Zijpersluis toen ik Jaap aan de andere kant ontdekte. Hij was zeer geïnteresseerd toen ik hem in het logboek liet zien dat Ken 6 al eerder had staan draaien zonder dat er stroom opgewekt werd. Mooi vond ik ook zijn opmerking over molen Ken 8 die nu ook stil stond. Jaap vertelde dat hij dacht dat er een ketting los zat bovenin en ook dat was een signaal die ik aan de monteurs van Bettink heb doorgegeven. Ondanks dat Ken 8 stil was gezet bewoog hij als de wind uit een bepaalde hoek kwam. De storingsmelding van Ken 8 was “windvaanfout” zodat de molen op een vast punt stilstond en derhalve toch ging bewegen als de wind in zijn richting was gedraaid hetgeen natuurlijk niet de bedoeling was. Na verwijdering van de foutmelding draaide de molen zich zelf keurig uit de wind maar de vraag blijft wel wat nu het geluid van die ratelende ketting is boven uit de gondel? Met Jaap raakte ik niet uitgepraat maar moest aan onze discussie toch een eind maken want ik had nog meer te doen.

De dag erop belt de stafmedewerker van Kennemerwind Wim Bart en vertelt dat Frans onze penningmeester in het voorbijgaan zag dat molen Ken 5 stil stond en dat er mensen omheen liepen. Dus ik weer op mijn schone energievoertuig richting windpark Zijpe waar inderdaad de noordelijkste molen stil stond terwijl de drie nog resterende goede anderen molens bewogen. Een blik van mij op het scherm vertelde dat de molen in bedrijf was en niets markeerde het probleem was de wind. Die andere molens bewogen wel maar presteerden net zo min energie als de stilstaande Ken 5 omdat het gewoon niet hard genoeg waaide. Dit had ik dus thuis kunnen bedenken dan had ik niet voor Jan doedel mijn zelf opgewekte energie verbruikt.

Zondag daarop was ik met mijn vrouw op de fiets naar de Muziektuin in Schagen en op de terugweg namen we de Westfriese Omringdijk om uiteraard nog een blik op de molens te werpen. De snelste weg is via St. Maartensvlotbrug maar de Omringdijk volgen is wat afwisselender omdat je het landschap vanaf de dijk kunt aanschouwen. Bij Burgerbrug was het kermis maar alles was nog dicht rond 14.30 uur. Waarschijnlijk sliepen de bewoners nog hun roes uit of deden een alternatief programma. Nabij Halfweg stond er langs de weg een bord van gerookte makreel en poon en het rook daar ook zo maar mijn blik was op de molens gericht. Deze gaf te zien dat Ken 6 sneller weer draaide dan de andere drie molens. Ik zei tegen mijn vrouw fiets jij maar door, ik ga even kijken wat er loos is, omdat ik wist dat zij nog naar de volkstuin wilde om bloemen te snijden. Die bloemen verdeeld zij onder familie en kennissen zolang ze doorbloeien. Maandag dus eerst onderhoudsbedrijf Bettink bellen om de problemen met Ken 6 op te lossen want het klopt niet. Jaap van Nieuwland uit Warmenhuizen had het goed, Ken 6 draait soms te snel!

 

Molenaar Piet van Noort

Categories: Nieuws