door Michiel Bruijn.westerwind-okt16-fotomichiel

Het nieuws rond de klimaatverandering van de afgelopen jaren heeft bij mij stap voor stap een toenemend gevoel van urgentie teweeg gebracht. Ook de in het nieuws gemelde misstanden bij de kolendelving in Afrika en Colombia gaven bij mij extra druk om iets te moeten doen. Er moet iets veranderen. De huidige veranderingen gaan niet snel genoeg. Wat kan ik zelf doen?

Toen “De Duurzame Energie Unie” in beeld kwam via “De WINDST” van Kennemerwind kon ik van energieleverancier wisselen. Mijn indirecte financiële bijdrage aan deze misstanden via mijn energierekening heb ik dus weg kunnen nemen. Dat voelt goed.

Voor de gaslevering snap ik dat er nog geen korte termijn oplossingen voorhanden zijn. Om mijn financiële bijdrage via de gasrekening aan een Poetin-regime te beperken heb ik wel gekozen om, naast een jaarlijks stukje isoleren van het huis, een (sinds dit jaar flink gesubsidieerde) zonneboiler aan te schaffen en te installeren. Hij kan – jammer genoeg – nog niet in bedrijf worde gesteld. Hopelijk ga ik met deze zonneboiler ongeveer 1000m3 gas besparen. Als het gasgestookte warmwatertoestel versleten is of als het gasfornuis kapot gaat, zijn de aanschaf van een warmtepomp en inductiefornuis de volgende stappen. Daarmee zal mijn gasverbruik op termijn flink afnemen. Ook in de landelijke politiek zie je dat dit steeds meer aandacht krijgt, en dat men aanstuurt op nul particuliere gasverbruikers in het jaar 2050.

Categories: Artikel