Na ieder kalender jaar stelt onze hoofdmolenaar(Piet van Noort) een verslag op over de prestaties van de door Kennemerwind in eigendom zijnde en beheerde windturbine parken. Over 2014 zijn er 85 storingen te melden en is er 14.000.000 kWh opgewekt.

2014 was een rustig windjaar.

Op 20 februari kregen we via de meldkamer een klacht van een omwonende dat turbine de Monnik in Camperduin zeer veel lawaai maakte. Door onderhoudsbedrijf Bettink werd de oorzaak van het kabaal gevonden en de turbine werd stilgezet. Als reparatie moest de pitchlager en de hele rotor vervangen worden. Dit gebeurde met een extra zware kraan over de boomsingel vanaf de gas-winlocatie van TAQA. Vanaf 23 mei draait de Monnik weer opperbest en zijn er verder geen storingen gemeld. Eind 2014 passeerde de Monnik de productiegrens van 1 miljoen kWh!

Windpark Burgervlotbrug bestaat uit 9 V52 turbines van 850 kWatt. De 5 noordelijke turbines zijn voor 50% ons eigendom en vallen ook onder toezicht van Kennemerwind. Met vriezend weer kunnen er problemen ontstaan. Zodra het mistig is en de thermometer onder nul gaat, kan er een beveiliging in werking treden die alle turbines tegelijk stil zet. IJsdetectie ofwel een zekerheid die moet voorkomen dat er ijs van de wieken los raakt en daardoor schade aan omgeving en verkeer veroorzaakt. Door deze zachte winter is dit slechts één keer voorgevallen. En omdat er toen ook een storing in de verbinding was, zodat de controle mensen van Eneco niet in konden loggen in de computer van de turbine, hebben alle turbines ruim een dag stil gestaan. De opbrengst in 2014 was, voor de 5 Vestas turbines, 12.8 miljoen kWh.

Daar de garantieperiode van 5 jaar afliep is er een algemene grote inspectie uitgevoerd bij de Vestas-850 turbines. De geconstateerde problemen zijn verholpen en na een open inschrijvingsronde blijft het onderhoud van de turbines in handen van Vestas monteurs.

Windpark Zijpe omvat 9 Lagerweij turbines tussen 75 en 80 kWatt waarvan er bij 1 de wieken en de generator ontbreekt. Dit is nog een nasleep van een storm in november 2013 toen twee turbines zware schade opliepen. De ontbrekende generator is gebruikt om de defecte generator van Ken 10 te vervangen. Een van de twee beschadigde turbines is in september 2014 weer klaargemaakt voor de productie. De beschadigde wieken zijn weer hersteld. Van de 8 overige zijn er 6 gereviseerd; 3 in 2012 en 3 in 2013.

De acht overgebleven Lagerweij turbines hebben een rustig jaar achter de rug omdat het windaanbod gemiddeld onder de verwachting lag. Alleen de decembermaand heeft de grafiek van 2014 weer in positieve richting bijgestuurd. Gezamenlijk werd door alle kleine turbines 1.171.700 kWh opgewekt hetgeen 13.250 kWh minder was dan in 2013. De recordopbrengst staat nog steeds voor 1998 in de boeken toen er 1.979.030 kWh windenergie werd geproduceerd.

In het logboek voor 2014 komen ook 85 storingen voor waarbij het merendeel onbalans de oorzaak was. Een paar maal moest onderhoudsbedrijf Bettink er aan te pas komen om bv. een nieuwe windmeter te plaatsen of de sturingselektronica iets aan te passen.

Opgeteld over beide parken en de Monnik is er in 2014 bijna 14.000.000 kWh opgewekt.

Met dank aan Jan van Assem als molenaar van de Monnik en Jan de Maijer die voor de vervanging bij afwezigheid zorgt.

Opgemaakt januari 2015-01-20, Molenaar Piet van Noort.