De gemeente Alkmaar organiseerde twee avonden voor Alkmaarders die iets hebben met duurzaam doen. Eén voor bewoners en één voor bedrijven. Kennemerwind bezocht die eerste avond. Veertig enthousiaste Alkmaarders kozen onder toeziend oog van een geharnaste Koning Willem III een plek in de mooie Prinsenzaal waar Alkmaar zijn bijzondere gasten ontvangt. Ter inleiding werd verteld van de ambities van Alkmaar met o.a. de uitbreiding van het warmtenet en Alkmaars 4e windturbine die al geruime tijd in ontwikkeling is en waarvan de opbrengst zal worden ingezet voor nog meer duurzaamheid.  De prioritering van de avond was veelzeggend: 1. energie opwekken, 2. energie besparen en 3. verduurzaming van de stad.

Drie mensen vertelden over wat hen bezighoudt. De eerste spreekster maakte zich zeer ongerust over het gebruik van houtkachels in de woonomgeving, gevold door een man die uit het hele land doppen inzamelt en van de opbrengst hulphonden financiert, waarna een actief lid van Alkmaar Energie iets vertelde over het kopen van energie via DE Unie.

Toen kon iedereen op een papiertje schrijven wat ie belangrijk vond en wat ie voor rol zag weggelegd voor de gemeente. Het was een blaadje met vragen waar je een plaatje op kon plakken. De vragen waren echt de goede vragen en de plaatjes waren ook uitgekiend gekozen. Kennemerwind twijfelde even tussen de groene stekker of de rij windmolens en koos toch maar voor het laatste. Het plaatje met de zak met geld had ik ook wel gezien maar die liet ik net als de anderen mooi liggen. Op de vraag wat de gemeente dan wel moest noteerde ik namens Kennemerwind dat die het voor haar inwoners mogelijk moet maken in de eigen energiebehoefte te voorzien.

De avond was daarmee nog niet afgelopen. De man van de bibliotheek deed een oproep om mee te doen met Duurzaam Doen, en ik sprak nog even met de mensen van Alkmaar Energie over het verkopen van stroom en gas. We spraken af dat we een beetje voeling met elkaar houden en misschien nog wel eens iets samen gaan doen. En dat we elkaar gaan beconcurreren, natuurlijk! Een heerlijk vooruitzicht.

Was dit een nuttige bijeenkomst? Ik heb de indruk van wel. De gemeente Alkmaar lijkt toch wel heel serieus bezig met het terugdringen van CO2. En ze durven het toch maar aan om zó de nadruk te leggen op een niet door iedereen gewaardeerd thema als energie. Of de burgers echt mee gaan doen werd op deze avond nog niet overtuigend duidelijk. Maar we hebben goede moed.

Categories: Artikel