De komende kwartalen worden spannend voor Kennemerwind. In onze zware tocht naar meer duurzame windenergie voor en door onze leden komen we in een periode waar knopen doorgehakt zullen gaan worden.

Provincie

Kennemerwind heeft in juni 2014 een negatieve beslissing ontvangen van de Provincie Noord-Holland op ons verzoek uit augustus 2010 om windplan Jan van Kempen te mogen uitvoeren. Samen met Jan Pronk en partners zouden wij de oude Lagerwey turbines opruimen en daarvoor in de plaats drie nieuwe grote turbines kunnen neerzetten. Wij waren in de veronderstelling dat wij zouden vallen in de zogenaamde overgangsregeling van de Provincie, omdat wij ver voor hun beslissing in juni 2011, om over te gaan tot een algeheel moratorium op wind-op-land, onze aanvraag hadden ingediend.

Na rijp beraad zijn hebben wij bezwaar aangetekend bij de Provincie tegen hun beslissing. Dit jaar nog verwachten wij hun reactie en afhankelijk daarvan zullen wij mogelijk overwegen naar de rechter te stappen.

Naast de overgangsregeling heeft de Provincie, tegen haar zin, een herstructureringsplan in het leven geroepen. De Provincie kreeg van de Rijksoverheid namelijk de opdracht 645 MW wind-op-land te hebben, zijnde haar aandeel in de Nederlandse afspraak in 2020 in totaal 6000 MW operationeel te hebben. Naast een groot plan in de Wieringermeer (300 MW) moet er dan nog 105,5 MW of meer moeten worden geïnstalleerd naast de bestaande capaciteit.

De Provincie wil met het herstructureringsplan twee slagen maken: én 105,5 MW wind-op-land realiseren én tegelijkertijd oude, meest solitaire, turbines saneren. En wel in de verhouding 2 saneren tegen 1 nieuwe neerzetten. Dat betekent dat minstens vijftig turbines van 3 MW moeten worden neergezet, want de oude te saneren turbines leveren wel groene stroom!

Kennemerwind heeft met een flink aantal eigenaren van solitaire turbines een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zo kunnen we, met veel te herstructureren turbines, een aantrekkelijke positie innemen ten opzichte van (meest commerciële) partijen die windparken willen oprichten. Zij hebben vaak wel de grond (in pacht) maar geen oude turbines.

De Provincie wil eind dit jaar de locaties vrijgeven waar windturbines geplaatst mogen  worden (in rijen van minimaal zes). Dan zal snel duidelijk worden hoe en met welke partij(en) de oude Lagerwey’s van Kennemerwind ingeruild kunnen worden voor nieuwe grote turbines.

DE Unie

Eind 2014 loopt het leveringscontract af dat Kennemerwind heeft met Greenchoice. Het gaat om de stroom die de oude Lagerwey turbines (nog steeds) leveren. Dé gelegenheid om te kunnen overwegen over te stappen naar een ander energiebedrijf. Die hebben we gevonden.

U kunt uw stroom en gas ingaande 1 januari 2015 via DE Unie geleverd krijgen. Tegen uitstekende prijzen en met de beste service. Daarmee kan een lid van Kennemerwind duurzame energie produceren en dezelfde energie geleverd krijgen. Met zeggenschap op alle onderdelen van de keten!

DE Unie is een coöperatief energiebedrijf, dat aan al onze wensen voldoet. Kennemerwind is lid van deze coöperatie en heeft dus een stem in het beleid en de beleidsuitvoering. Andere zustercoöperaties (Zutphen, Zeewind, Zaandam) gingen  ons voor. U bent lid van Kennemerwind en kan daarmee ons beleid beïnvloeden.

Spoedig zal Kennemerwind aan u de nodige informatie sturen, waardoor u een afgewogen besluit kunt nemen over te stappen naar DE Unie.

Gecombineerd lidmaatschap Kennemerwind – ODE

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april dit jaar is met grote meerderheid besloten ons lidmaatschap te koppelen aan dat van  ODE. U krijgt daarvoor onder meer het verenigingsblad van ODE, de Bode, en tevens toegang tot de Helpdesk van ODE (zie www.duurzameenergie.org  en helpdesk@duurzameenergie.org ) en verder alle voordelen van het lidmaatschap.

Begin 2015 zult u geïnformeerd worden over de contributiebetaling van€ 25,00 per jaar.

De wind die waait, … maar niet zo krachtig!

Tot en met september 2014 lijkt het erop dat dit een matig windjaar zal worden. Het merendeel van de maanden bleef de windsterkte onder het gemiddelde. Dat laten de grafieken duidelijk zien. Wij hopen op een stormachtig najaar, althans voor onze energie opwekking.

Categories: Nieuws