Vanaf 2019 zal de Cobra-kabel Deense windenergie naar Nederland gaan exporteren.  In een gezamenlijke inspanning van de Deense netbeheerder Energinet en ons eigen Tennet wordt de kabel over de bodem van de Noordzee getrokken, van Groningen naar Jutland. Een transport in omgekeerde richting zal ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld de productie van windpark Gemini naar Denemarken te geleiden. Er liggen al kabels voor transport van elektriciteit op de bodem van de Noordzee,  NorNed naar Noorwegen en BritNed naar Groot Britannië.  Als je daar de drie verbindingen naar Duitsland en twee naar België bij optelt zie je hoezeer het Nederlandse elektriciteitsnet onderdeel is geworden van een veel groter Europees elektriciteitsnet.

Een groot, internationaal goed vertakt elektriciteits-netwerk maakt dat de groeiende  hoeveelheid duurzaam opgewekte energie altijd consumenten vindt.  De markt levert de stroom voor de beste prijs naar afnemers van heel ver weg tot heel dichtbij. Zo worden de kosten voor versterking en verbetering van het net terugverdiend en profiteren consumenten en bedrijven van de voordelen van het Supergrid, dat met landsgrenzen al net zo weinig moeite heeft als met een woeste zee.

Categories: Artikel