Kennemerwind | Steun met uw stem de energietransitie in NH
Kennemerwind is een coöperatie voor stimulering van de opwekking en gebruik van windenergie. Doet dit door het opwekken, informeren en verkopen van windenergie.
Kennemerwind, windenergie, cooperatie, duurzame energie, stroomverkoop, windmolens, burgervlotbrug, camperduin, windpark, duurzame stroom
1185
post-template-default,single,single-post,postid-1185,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Steun met uw stem de energietransitie in NH

10 Mar Steun met uw stem de energietransitie in NH

Omdat u 18 maart uw stem kunt uitbrengen op een nieuw provinciebestuur brengen wij in herinnering dat de huidige coalitie in Noord Holland van VVD, CDA, D66 en PvdA bij aantreden in 2011 bekendmaakte dat:

– er geen nieuwe windturbines bij mochten komen en

– dat “overlast gevende” windparken zouden worden geherstructureerd.

 

Vier jaar verder kunnen we vaststellen dat er twee keer niets is gebeurd. Gedurende de hele bestuursperiode is er inderdaad niet een één vergunning voor windenergie afgegeven maar ook voor de herstructurering is de teller op nul blijven staan. Te vrezen valt dat een voortzetting van deze coalitie zou leiden tot 3 keer niks.

We hopen dat u uw stem geeft aan een kandidaat en een partij die opnieuw inzet op de kracht van wind bij de overgang naar een energievoorziening zonder rook, straling of aardbevingen. Van de oppositiepartijen in Noord Holland kregen wij een goede indruk van SP, Partij van de Dieren, en Christenunie. De beste oppositie tegen het falend windbeleid in NH kwam o.i. van GroenLinks onder leiding van Titia van Leeuwen. We hebben dan ook hooggespannen verwachtingen van haar opvolger Alwin Hietbrink.