De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop is op te wekken.
Een ondernemer die energie produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor de subsidie. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas
De in 2012 beschikbare subsidie ad. EUR 1,7 miljard is volledig gebruikt. Vanaf 2013 is de SDE+ gefinancierd door een verhoging van de energierekening van zowel burgers als bedrijven. Een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik betaalt in 2013 jaarlijks ongeveer EUR 9 meer. Deze toeslag maakt burgers en bedrijven duidelijk wat zij betalen om duurzame energie te stimuleren. In totaal was in 2013 EUR 3 miljard beschikbaar.
Vanaf 4 april 2013 konden ondernemers een aanvraag indienen voor de SDE+ 2013. De SDE+ 2013 is inmiddels ‘overtekend’. Kort na openstelling van de 2e fase was in totaal al voor 3,3 miljard euro aangevraagd, meldt AgentschapNL. Het totale budget voor 2013 is 3 miljard euro. Er is voor 229 MW aan windprojecten ingediend. Maar om in 2020 aan 6.000 MW op land te komen, zal er komende jaren fors gebouwd moeten worden.
Omdat het hier om aanvragen betreft, en deze na toetsing alsnog kunnen afvallen, bestaat de mogelijkheid dat er de komende periode toch ruimte ontstaat voor nieuwe projecten.

Categories: Nieuws