Hoe duurzaam wordt Purmerend?

In Purmerend wordt er verder aan de weg getimmerd met het verduurzamen van de stad. Nadat in één van de vorige Westenwinden al een artikel heeft gestaan over de inspanningen die Opgewekt Purmerend heeft gedaan, is er verdere voortgang geboekt. Zo heeft de gemeenteraad positief gereageerd op het groeiende duurzaamheidsstreven. Het actieplan duurzaamheid 2014 is, met uitzondering van 1 partij, unaniem aangenomen. Een van de onderdelen betreft een financiële tegemoetkoming: duurzaamheidsleningen die tegen voordelige voorwaarden worden verstrekt voor duurzame initiatieven.

Ondanks deze positieve signalen is het nog steeds het afwachtend, daadkracht moet nog verder worden ontwikkeld. Maar dat kan ook liggen aan de komende verkiezingen.

Verkiezingen die ook kansen bieden. In verschillende verkiezingsprogramma’s bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staan positieve signalen over duurzaamheid.

Naast verwachte voorstanders zoals Groen Links en D’66 omarmt ook de VVD Purmerend langzaam het thema duurzaamheid. De VVD maakt wind- en zonne-energie op grote schaal mogelijk. Als voorwaarde geldt wel dat de opbrengsten toekomen aan de Purmerenders zelf, doordat zij bijvoorbeeld in coöperatief verband samen energie opwekken. De gemeente faciliteert vooral, het particuliere initiatief is leidend. En laat dit nu net het uitgangspunt zijn van Kennemerwind en haar vakbroeders in andere regio’s.

Naast de verkiezingen zijn er ook concrete plannen over het grootschalig plaatsen van zonnepanelen vanuit de uitgangspunten van het energieakkoord. Verschillende eigenaren van ‘grote daken’ hebben zich bereid verklaard om het plaatsen van zonnepanelen te onderzoeken.

En wat gewoon is bij windenergie: blijvende aandacht is vereist. Milieudefensie en Opgewekt Purmerend hebben al uitgesproken dit zeker te doen. Wij blijven benieuwd naar de voortgang.

 

Categories: Nieuws