Burgers verenigen zich in coöperaties om de energietransitie te bespoedigen.
Door burgers en hun initiatieven én de bestaande windenergiecoöperaties te ondersteunen vervult REScoopNL een stimulerende rol in de energietransitie. Renewable Energy Sources in coöperatief verband. REScoopNL heeft als missie de burger de grootst mogelijke controle en zeggenschap te geven over hernieuwbare duurzame energieopwekking in Nederland.
REScoopNL, Coöperatieve Vereniging van Nederlandse duurzame burger-energieverenigingen U.A., is 1 november 2013 opgericht en heeft bestaande windenergiecoöperaties verenigd en helpt al meer dan tien initiatieven in het land om in coöperatief verband duurzame energie op te wekken.
Vandaag presenteren wij ons aan de buitenwereld. Zie ook  www.rescoop.nl .
REScoopNL is de voortzetting van de windsectie van ODE en telt op dit moment al achttien bestaande windenergiecoöperaties als haar leden. Door samenbundeling kunnen de windenergiecoöperaties meer gewicht in de schaal leggen met samen meer dan 15.000 leden!

De belangrijkste doelstellingen van REScoopNL zijn:
Ondersteuning van nieuwe burger coöperatieve windenergie initiatieven en bestaande windenergiecoöperaties met kennis, kunde en financiën.
Organiseren van draagvlak bij omwonenden en lokale burgers voor wind op land.
Informeren en overtuigen van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden over thema’s die belangrijk zijn voor de in coöperatief verband georganiseerde voortzetting en uitbreiding van de productie van windenergie. Ondersteuning van de lobby bij de Europese administraties in Brussel.
Optimalisatie van de bedrijfsvoering van windenergiecoöperaties door het organiseren van shared services.

Categories: Nieuws