Doorlopende jaaropbrengsten Zon juli 2021

De maandelijkse opbrengsten in kWh vanaf augustus tot en met juli. De gerealiseerde productie wordt hier vergeleken met de P50 waarden.

De p50 waarde is de productie die ten minste in 50 % (5) van de 10 komende jaren (statistisch gezien) gerealiseerd zal worden.