Doorlopende jaaropbrengsten wind februari 2024

De maandelijkse opbrengsten in kWh vanaf februari tot en met februari. De gerealiseerde productie wordt hier vergeleken met de P50 waarden.

De p50 waarde is de productie die ten minste in 50 % (5) van de 10 komende jaren (statistisch gezien) gerealiseerd zal worden.

Categories: Opbrengsten