De moderne windmolens zijn niet anders dan het gevolg van een doorlopende ontwikkeling van de techniek sinds de eerste windmolens in het verre verleden werden geconstrueerd. Ook onze zogenaamde ‘Oud-Hollandsche Molens’ waren maar een tussenstap in die ontwikkeling. Zoals mensen nu zeilen in prachtige slanke zeilboten in plaats van de schepen uit het verleden, zijn er nu strakke moderne windmolens in gebruik. De oude antieke schepen zijn mooi om te zien en uit cultuurhistorische en nostalgische overwegingen prachtig, maar als zeilschepen hebben ze hun tijd gehad. Hetzelfde geldt voor windmolens. Antieke windmolens zijn prachtig, maar voor productiedoeleinden zijn ze achterhaald. De moderne windmolens daarentegen zijn technische hoogstandjes, die stuk voor stuk enorme hoeveelheden duurzame energie produceren. 

(c) Wietske (wlterveld at hotmail dot com)

Blijkens telkens opnieuw opduikende citaten van Halkema, Lukkes, c.s. is het nog steeds nodig om de feiten duidelijk op een rij te hebben. Inmiddels hebben deze langzaam uitstervende ex-‘deskundigen’ versterking gekregen van figuren die zich opwerpen als ‘adviseurs’ van mensen die de plaatsing van moderne windturbines bestrijden. ‘Gevaarlijke gekken’ kunnen die het beste genoemd worden. Immers, als we alle oplossingen voor het klimaatprobleem bij voorbaat blijven torpederen, hebben wij vooralsnog prachtige zomers, maar worden wij zelf en ons nageslacht bedreigd.