De beelden van de opening van windpark Burgervlotbrug door de toenmalige Milieuminister Jacqueline Cramer staan nog op het netvlies. Maar inmiddels zijn al weer zes jaren verstreken en hebben de obligatiehouders in september hun laatste uitkering van Triodos Bank ontvangen. Behalve het ingelegde bedrag ontvingen zij van jaar op jaar de vooraf vastgestelde rente van 8%.

Terugziend op een geslaagde samenwerking met Eneco en Triodos Bank is Kennemerwind er trots op dat zij, net als met de participaties op het oudere park, er opnieuw in is geslaagd al het beloofde na te komen. Ging het bij het oude park nog om een totale investering van rond de miljoen euro, ditmaal vroegen we aan de deelnemers 1,6 miljoen op een totale investering van 6 miljoen. Vanaf het eerste jaar van productie zijn telkens voldoende reserves apart gezet om de tegoeden van obligatiehouders zeker te stellen. Het park zal blijven produceren. Niet alleen de komende jaren maar hopelijk tot lang nadat de laatste euro rijkssubsidie (MEP) op het project is verleend. Van dat moment zijn we niet meer ver af.

Ook de komende jaren zal windpark Burgervlotbrug een toonbeeld zijn van wat wij als coöperatieve vereniging aan kunnen: het in samenwerking met derden ontwikkelen en beheren van een fors formaat windpark met burgerparticipatie. Met een jaarproductie die er toe doet van gemiddeld zo’n 25 miljoen kilowattuur per jaar. Het windpark levert vanaf de opening energie aan Greenchoice in Rotterdam. Onze eigen maandopbrengsten (50% van de turbines 5 t/m 9) zult u ook in de toekomst op onze website kunnen blijven volgen.

Graag hadden we al lang oude en nieuwe obligatiehouders begroet in een nieuw project. Aan ons heeft het niet gelegen want de voorbereidingen voor opschaling van ons nabijgelegen oude park was al in een vergevorderd stadium toen een provinciebestuur aantrad dat geen klik heeft met windenergie. Maar op dat is een ander verhaal voor een ander moment.

Categories: Nieuws