Het nut

Als we alle elektriciteit uit wind van 2013 aan burgers toerekenen dan was er voor iedere Nederlander meer dan 300 kWh, voor iedere Duitser twee en een half maal zoveel en voor iedere Deen ruim 5 maal zoveel. Die Denen halen we wel nooit meer in, maar dat geeft niet. Zolang we onze duurzame ambities maar niet laten varen, en dat doen we zeker niet. Nederland heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2023 tenminste 16% van de benodigde energie te halen uit duurzame bronnen. Daarbij is in ons windrijke land een grote rol weggelegd voor windenergie. Het opgesteld vermogen gaat van minder dan 3000MW naar meer dan 10.000MW. Aan wind op zee en wind op land. Vorig jaar maakte Minister Kamp bekend dat voor de uitbouw van wind op zee 18 miljard euro is vrijgemaakt. Dat is veel geld maar niet teveel als je bedenkt dat het zal worden uitgekeerd over een periode van 15 jaar. Met de uitbouw van wind op land zal een veel kleiner bedrag zijn gemoeid omdat dit tegen steeds lagere kosten kan.

 

De noodzaak

Met windenergie kan je meters maken, weet ook het grote publiek. Hoewel? Telkens weer blijkt niet iedereen op de hoogte. Van tijd tot tijd gaan er stemmen op dat zonne-energie of waterkracht veel goedkoper zou zijn. Maar wind op land levert stroom aan het net tegen 7-12 cent per kilowattuur en daar kan geen enkele andere duurzame bron aan tippen. Discussies over de veronderstelde duurte van windenergie worden vaak gevoed door mensen die windturbines niet mooi vinden, of om de bouw van een windpark in de buurt tegen te houden. In werkelijkheid is windenergie als goedkoopste der  duurzamen onmisbaar bij het behalen van door ons land gestelde doelen voor 2023. En wie achter dat jaar durft te kijken ziet wereldwijd het belang van windenergie nog toenemen. Om olieschaarste te tackelen en een overmaat aan uitstoot door andere fossielen te voorkomen.