Provincie Noord-Holland vindt dat grote windmolens niet in het landschap passen. Begin september is dit duidelijk geworden door de melding dat voor het einde van het jaar een totaalverbod wordt ingesteld op nieuwe windturbines op het vaste land. Dat betekent jammer genoeg dat twintig windmolenprojecten niet worden uitgevoerd, waaronder ons park Jan van Kempen.
Een nieuw windmolenpark bij Wieringermeer vormt een uitzondering, dat zal door afspraken met het Rijk wel worden gebouwd.
De provincie kondigde begin juli al aan geen nieuwe vergunningen meer af te geven voor de bouw van nieuwe windparken. Horizonvervuiling is daarvoor een belangrijk argument. Volgens gedeputeerde Jaap Bond zouden meer windmolens ook schadelijk zijn voor de inkomsten die binnenkomen uit toerisme. Maar ook de natuur zou volgens hem lijden onder meer windmolens.
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor daar definitief toe te besluiten. De eerste stap hiertoe wordt gezet op donderdag 13 september als de Provinciale commissie Ruimte & Milieu het ontwerp beleidskader ‘Wind op land’ bespreekt.
Uiteraard zullen de uitkomsten van deze openbare zitting via ondermeer de Westerwind met de leden worden gedeeld.

Meer info:
“Noord-Holland verbiedt windmolens” – Nos.nl
“Noord-Holland voert windmolenverbod in” – NRC.nl
“Noord-Holland verbiedt nieuwe windmolenparken op het vasteland” – NU.nl
“Noord-Holland wil definitief verbod op bouw windmolens” – Elsevier
Artikel en stukken op de website van provincie Noord-Holland

Categories: Nieuws