Kennemerwind | Nieuws
Kennemerwind is een coöperatie voor stimulering van de opwekking en gebruik van windenergie. Doet dit door het opwekken, informeren en verkopen van windenergie.
Kennemerwind, windenergie, cooperatie, duurzame energie, stroomverkoop, windmolens, burgervlotbrug, camperduin, windpark, duurzame stroom
972
blog,paged,paged-16,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Nieuws

Windpark Zijpe weer “compleet”

Oldimers for ever Niet voor niets hebben we ons bestand aan Lagerwey molens, gebouwd in de jaren tussen 1989 en 1996, de erenaam Oldtimers meegegeven. Ze presteerden naar behoren in het afgelopen jaar door in een gemiddeld windjaar een nog altijd redelijke opbrengst bijeen te draaien....

Open Winddag 2014 op 15 juni in Burgervlotbrug

In de gemeente Schagen langs het Noord-Hollands Kanaal staat zondag 15 juni Coöperatie Kennemerwind als altijd paraat om bezoekers te verwelkomen. Molenaar Piet van Noort en bureaumedewerker Wim Bart Stoop vertellen over hun ‘Old Timers’ van Windpark Zijpe dat al langer dan 20 jaar schone...

Opbrengsten
Opbrengsten mei 2014

  De maandelijkse opbrengsten in kWh vanaf juni 2013 tot en met mei 2014. De gerealiseerde productie wordt hier vergeleken met de P50 en P90 waarden. De p90 waarde is de productie die ten minste in 90% (9) van de 10 komende jaren  (statistisch gezien) gerealiseerd zal worden. De...

Verslag Algemene Ledenvergadering 2014

Op 12 april 2012 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Kennemerwind plaats. In een goed bemande conferentieruimte van het HAL Trade Center te Heerhugowaard werd er vergaderd. Het verslag is op hier te downloaden. ALV-2014 verslag...

Opbrengsten
Oprbrengsten April 2014

De maandelijkse opbrengsten in kWh vanaf mei 2013 tot en met april 2014. De gerealiseerde productie wordt hier vergeleken met de P50 en P90 waarden. De p90 waarde is de productie die ten minste in 90% (9) van de 10 komende jaren  (statistisch gezien) gerealiseerd zal...

Purmerend

Hoe duurzaam wordt Purmerend? In Purmerend wordt er verder aan de weg getimmerd met het verduurzamen van de stad. Nadat in één van de vorige Westenwinden al een artikel heeft gestaan over de inspanningen die Opgewekt Purmerend heeft gedaan, is er verdere voortgang geboekt. Zo heeft...

In de media

De afgelopen periode is er in de media intensief bericht over windenergie. Vooral in de Volkskrant en NRC is er een boeiende discussie via ingezonden brieven en redactionele commentaar aan de gang tussen voorstanders en critici. Voorstanders als Jaap ’t Hooft (consultant windtechniekontwikkeling) strijden met de...

Uitnodiging ALV 2014

- aan  leden van Kennemerwind en obligatiehouders in windpark Burgervlotbrug -. Op:                 zaterdag 12 april 2014 Aanvang:     13.00 uur In:                    HAL Trade Center in Heerhugowaard Let op! Opgave vereist: Als u wilt meedoen met de vergadering dient u zich vooraf  op te geven. Stuur uw email...

Gemeenteraadsverkiezingen

Waar gaat het nu echt om? Naast belangrijke punten zoals mogelijke bezuinigingen, lastenverzwaring en de overdracht van drie belangrijke onderdelen naar de gemeente, AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en Werken naar Vermogen, is ook duurzaamheid een onderwerp waarmee de keuze voor een politieke partij kan worden bepaald. Omdat politieke partijen...