Kennemerwind | Leningen
Kennemerwind is een coöperatie voor stimulering van de opwekking en gebruik van windenergie. Doet dit door het opwekken, informeren en verkopen van windenergie.
Kennemerwind, windenergie, cooperatie, duurzame energie, stroomverkoop, windmolens, burgervlotbrug, camperduin, windpark, duurzame stroom
2125
page-template-default,page,page-id-2125,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Leningen

Het realiseren van duurzame energieprojecten door Kennemerwind vergt veel financiële inzet. Hiervoor lenen wij uiteraard het liefst van onze leden. Voor duurzame energieprojecten die wij uitvoeren, wordt bij de prognose van de rentabiliteit van die projecten momenteel uitgegaan van 2,5 a 3,5 %  rente op het van de leden geleende kapitaal. Daarover wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering goedkeuring gevraagd op basis van een bestuursvoorstel.

 

Kennemerwind heeft een leenovereenkomst opgesteld volgens welke de leden een lening met de vereniging kunnen aangaan. Het leningreglement moet nog door de leden worden vastgesteld tijdens een nog te houden de algemene ledenvergadering in januari 2018.
Het leningreglement heeft een permanent karakter, dat wil zeggen dat u op ieder moment een lening geld kunt inleggen in de vereniging.
Het door uw ingelegde geld wordt hiermee rechtstreeks aangewend voor de productie van duurzame energie.
Los van de aantrekkelijke rente op uw lening, verschaft een financiële deelname u natuurlijk ook een extra gevoel van betrokkenheid bij onze doelstellingen.

 

Indien u na het lezen van het leenreglement nog vragen heeft over het verstrekken van een lening aan Kennemerwind, dan kunt u deze stellen via info@Kennemerwind.nl.