Kennemerwind is een coöperatieve windvereniging met als doel: het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie. Dat doen we graag. Zoals door het ontwikkelen, plaatsen en beheren van windmolenparken. Maar we willen ook graag leden en geïnteresseerden betrekken bij windenergie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het actief meenemen van de leden in ontwikkelingen over wind op land. Ook het stimuleren van actieve betrokkenheid van bestaande leden valt hieronder.

join us

Maar dat moet natuurlijk wel goed gebeuren. Niet zomaar en ad hoc. Maar logisch en gestructureerd. Een aanpak die ook aansluit bij de actuele meerjarenvisie van Kennemerwind. Om deze reden is een PR-plan uitgewerkt. Met een einddatum van 2015 en concrete actiepunten. Door de uiteindelijke doelstellingen per einde 2015 te beschrijven (en niet al dit jaar), hopen we de rust te vinden om hier bewust naar toe te bewegen. Plotselinge veranderingen kunnen dan ook makkelijker worden opgevangen.
In het PR-plan komen drie punten naar voren:
1. Actief betrekken van bestaande leden
2. Informeren van leden en geïnteresseerden
3. Krachtenbundeling met soortgelijke initiatieven
Tijdens de ALV van afgelopen april is uitgebreid aandacht besteed aan dit PR-plan. Naast de inhoud is ook heel duidelijk aangegeven dat we het niet alleen kunnen. De concrete actiepunten zijn gewoon groter dan het bestuur en actieve leden kunnen oppakken. Maar we kunnen het wel samen! Juist omdat we met elkaar één coöperatieve groep vormen, met 1 doel.
Laten we het daarom ook als groep realiseren. Niet alleen door mee te denken en ideeën door te geven, maar ook door zelf actief mee te doen! Ieder lid brengt expertise, kennis en een netwerk in. Daar maken we graag gebruik van. En het maakt helemaal niet uit hoe klein of groot die bijdrage is. Iedereen kan, afhankelijk van beschikbare tijd en interesse, zelf aangeven welke activiteiten zij graag wil/kan oppakken.
Bij dit artikel is een interesseformulier toegevoegd. Ik wil jullie allemaal vragen deze in te vullen en terug te sturen. Tijdens de ALV heeft een aantal leden dat al direct gedaan. Super! Maar we hopen op meer. Ook leden die de ALV niet konden bijwonen, hebben we nodig. Laten we met elkaar werken aan een verdere groei van Kennemerwind. Een groei qua leden, grotere acceptatie en kennis over wind op land en natuurlijk…….een groei qua nieuwe windmolens.
We rekenen op jullie!

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  Ik ben geinteresseerd om Kennemerwind te helpen met:

  Of anders namelijk:

  Uw bericht

  U wordt binnenkort door ons benaderd om verdere invulling te geven aan uw interesse.
  Dank alvast voor uw interesse.

  Categories: Gezocht