Kennemerwind | U kunt deelnemen in onze projecten:
Kennemerwind is een coöperatie voor stimulering van de opwekking en gebruik van windenergie. Doet dit door het opwekken, informeren en verkopen van windenergie.
Kennemerwind, windenergie, cooperatie, duurzame energie, stroomverkoop, windmolens, burgervlotbrug, camperduin, windpark, duurzame stroom
57
page-template-default,page,page-id-57,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

U kunt deelnemen in onze projecten:

U kunt lid worden van Kennemerwind | om. U kunt dan deelnemen in onze projecten. U steunt hiermee direct de opwekking van duurzame energie en voorkomt daarmee de uitstoot van CO2 en andere milieuonvriendelijke stoffen. Over obligaties keren wij jaarlijks een vastgesteld rentepercentage uit. Tevens ontvangt u onze digitale nieuwsbrief de Westerwind.

Als u lid wordt van Kennemerwind | om heeft u recht op participatie van minimaal 500 euro in een nieuw energieproject

Wilt u geen lid worden maar ons wel steunen, dan kunt u ook een bedrag doneren. Stort dit bedrag dan op ING nummer NL35INGB0000100173. ten name van ‘Kennemerwind’ onder vermelding van ‘donatie’. Onze hartelijke dank voor uw steun!