U kunt lid worden van Kennemerwind | om. U kunt dan deelnemen in onze projecten. U steunt hiermee direct de opwekking van duurzame energie en voorkomt daarmee de uitstoot van CO2 en andere milieuonvriendelijke stoffen. Over obligaties keren wij jaarlijks een vastgesteld rentepercentage uit. Tevens ontvangt u onze digitale nieuwsbrief de Westerwind.

Als u lid wordt van Kennemerwind | om heeft u recht op participatie van minimaal 500 euro in een nieuw energieproject

Wilt u geen lid worden maar ons wel steunen, dan kunt u ook een bedrag doneren. Stort dit bedrag dan op ING nummer NL35INGB0000100173. ten name van ‘Kennemerwind’ onder vermelding van ‘donatie’. Onze hartelijke dank voor uw steun!