Kennemerwind | om wordt bestuurd door maximaal negen bestuursleden. Deze bestuursleden vertegenwoordigen en worden gekozen door de leden. Naast het bestuur heeft Kennemerwind | om ook een aantal adviseurs. De adviseurs zijn oud-bestuursleden die graag hun bestuurszetel willen afstaan aan een nieuwe generatie, maar wel betrokken willen blijven bij de coöperatie.

Bestuur

ANDRÉ VAN DER LEIJ

– VOORZITTER

Waar de wind waait is het goed wonen. Bijna 40 jaar is Camperduin mede daarom mijn woonplek. Ook ben ik al lang lid van Kennemerwind, sinds april 2018 actief in het bestuur en in december 2018 de voorzittershamer overgenomen van Felix Olthuis. Meer dan 20 jaar actief geweest in het openbaar bestuur van gemeente en hoogheemraadschap. Nu tijd voor andere zaken.

Duurzame energie van de wind én de zon maakt met de aangekondigde Energietransitie een enorme sprong voorwaarts. Er is de komende jaren veel te doen. In het Klimaatakkoord is door onze landelijke koepel ODE hard gewerkt om als doelstelling neer te zetten : het streven naar 50% lokaal eigendom van de nieuwe energieopwekking! Een kans voor Kennemerwind om nieuwe projecten te starten. Met de andere bestuursleden en de leden van onze coöperatie wil ik me daar graag voor inzetten.

ANOUK OUDHUIS

– SECRETARIS & JURIDISCH ADVISEUR

In 2018 ben ik door mijn vader in contact gekomen met (het bestuur van) Kennemerwind. Van te voren wekte duurzame energie al mijn interesses.  Momenteel ben ik afgestudeerd als Bachelor of Laws en ben ik bestuurslid van Kennemerwind. Ik ondersteun en adviseer op het gebied van juridische vraagstukken en contracten.

FRANS WETSTEYN

– PENNINGMEESTER

In 1986 zocht ik naar een mogelijkheid om het grote energieverbruik te compenseren dat veroorzaakt werd door het wassen en drogen van de luiers van (nu) mijn oudste dochter.  Zelf energie opwekken was een van de mogelijkheden. Een aantal anderen in Alkmaar en omgeving dacht daar ook zo over. Dit resulteerde drie jaar later in het gezamenlijk oprichten van de Monnik in Camperduin.

Midden jaren negentig vroeg Kennemerwind | om weer inzet van mij in het bestuur. Sinds die tijd ben ik nu penningmeester van Kennemerwind | om.

PETER OUDHUIS

– ASSETBEHEERDER

In 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur van Kennemerwind. Ik ben mede-initiatiefnemer en oprichter van Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind Volksmolen U.A. Dit is een dochtercoöperatie van Kennemerwind met zo’n 56 leden met een postcoderoosregeling (pcr). Daarnaast zet ik mij in voor de ontwikkeling en realisatie van zonnedakprojecten, waaronder Waarland, Schagerbrug en Burgerbrug. Momenteel vervul ik de functie van assetbeheerder in het bestuur van Kennemerwind. Verder heb ik zitting in de werkgroep zon, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van grote zonneprojecten.

Op deze wijze hoop ik mijn steentje bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie.

CO BAKKER

– FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Mede-oprichter van C. W. V Kennemerwind | om in 1987. Heeft als mede bestuurslid, lid van de PR-groep en Technische Groep de coöperatie verder geholpen tot wat het nu is.

Is vanaf het begin al bezig om de financiële administratie in orde te houden. Zijn motto is “Duurzaam leven duurt het langst voor iedere generatie op onze enige moeder aarde.”

RICO VAN BUREN

– ICT

In 2016 kwam mijn biologie leraar naar mij toe met een leuk baantje om de website te onderhouden van Kennemerwind | om. Dat vond ik hartstikke leuk en ben hier ingestapt. Ik had van te voren al wat interesse in duurzame energie omdat mijn vader hier actief in is.

Nu ben ik de opvolger van Djoey, ik ben bestuurslid geworden en houd mij bezig met de ICT. In het dagelijks leven ga ik nog steeds naar school, ik heb mijn VWO afgerond en ga dit jaar naar de TU Delft om technische informatica te studeren. Daar ga ik ook op kamers maar ik ben wel van plan om bij Kennemerwind | om actief te blijven.

De adviseurs

CEES BAKKER

Mijn belangstelling voor windenergie kwam (eind jaren 80 van de vorige eeuw) voort uit mijn overtuiging dat we anders moesten omgaan met energie. Minder verspillen en zelf onze stroom schoon opwekken. Zonne-energie zat toen nog in de laboratoriumfase.

Kennemerwind | om was al gestart in Camperduin. Daar sloot ik me in 1989 bij aan en ik bezocht als actief lid de vergaderingen. Die gingen in mijn ogen teveel over geld in plaats van over windmolens. Dat kan niet anders, maar er moest iets gebeuren. Ik werd bestuurslid en al snel voorzitter. Toen windpark Burgervlotbrug eindelijk was gerealiseerd deed ik een stapje terug en nam Felix die taak over.