Aanloop

In 1986 richten enkele Alkmaarders een coöperatieve vereniging op met als doel zelf windenergie op te wekken. Twee jaar later gaan zij, plus een groep uit Castricum met hetzelfde idee, samen verder met 100 leden onder de nieuwe naam ‘Coöperatieve Windenergie Vereniging ‘Kennemerwind’ U.A.

De eerste molen

Vanaf het begin zijn mensen van ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) in Petten betrokken. Ook zijn er goede contacten met het PEN (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland). PEN en ECN exploiteren begin jaren ’80 in Camperduin een experimenteel windproject, met twee kleine molens, dat een woonwijkje van windstroom voorzag. Na een grondige meet- en evaluatieperiode wordt het project gestopt en de locatie aan Kennemerwind aangeboden. Voor de aanschaf van haar eerste turbine krijgt zij 100.000 gulden aan leningen van haar leden en een rijkssubsidie van 40.000 gulden. Molen ‘De Monnik’ uit 1989 is een Lagerwey turbine met een vermogen van 75 kW en staat er nog steeds. Al jaren, van 1983 tot heden, is Jan van Assem daar in functie als molenaar.  

Windpark Zijpe

In 1992 neemt Kennemerwind drie vrijgekomen fundaties over van het PEN in het windpark Zijpe langs het Noord-Hollands kanaal en bouwt hier turbines van hetzelfde type als in Camperduin. Enkele jaren later plaatst zij nog eens drie Lagerwey turbines op vrijgekomen fundaties, weer met financiering grotendeels door bijdragen van leden aangevuld met rijkssubsidie.

In 1995 haalt Kennemerwind geld op voor weer drie nieuwe molens en wordt zo eigenaar van 9 van de 15 turbines in windpark Zijpe. Het park als geheel en de 6 overige turbines gaan niet veel later over naar ENW, een voorloper van energiebedrijf Vattenfall.

Windpark Burgervlotbrug

Jaren van politiek/bestuurlijke traagheid volgen. Voor het kunnen bouwen van het nieuwe windpark ten noorden van de vlotbrug ontbreekt een document waarin is vastgelegd dat Kennemerwind over de grond kan beschikken. Domeinen, namens de grondeigenaar, geeft echter geen medewerking zolang er geen bouwvergunning is. De impasse wordt nog versterkt doordat men wacht op de  officiële overdracht van alle percelen langs het NH-kanaal van de grondeigenaar (het Rijk) door Domeinen aan de Provincie. Uiteindelijk komt die toestemming er en kan Kennemerwind, na de grond van de Provincie te hebben overgenomen het windpark Burgerbrug bouwen. Het park bestaat uit 9 windturbines van elk 850 kW waarvan 4 geëxploiteerd worden door Burgerwind (een samenwerkingsverband tussen een grondeigenaar en anderen, later overgenomen door de Windcentrale). De overige 5 worden binnen de BV Beheer Burgervlotbrug geëxploiteerd door Kennemerwind met in eerste instantie de ontwikkelingspartner Evelop en later met Eneco.

Na het verstrekken van de bouwvergunning begint een reeks bezwaarprocedures, die de vereniging voeren langs de gemeentelijke bezwarencommissie, de pachtkamer, de rechter in Alkmaar en de Raad van State waar eind 2008 alle bezwaren definitief ongegrond worden verklaard en de bouw in gang kan worden gezet. Midden 2009 worden de molens aan het net gekoppeld en produceren ze hun eerste energie. In de herfst verricht Minister Jacqueline Cramer de feestelijke en drukbezochte opening. 1,6 miljoen euro aan obligaties wordt verdeeld over 400 deelnemers, leden van de vereniging dan wel omwonenden.

Windpark Jan van Kempen

Eind 2009 faalt het plan om het windpark Zijpe op te schalen en te hernoemen tot windpark Jan van Kempen. Een meerderheid van de Zijper gemeenteraad stemt na jarenlange medewerking (in het licht van verkiezingen) plotseling tegen het plan. Ons beroep op de Crisis- en herstelwet wordt domweg genegeerd zonder dat er een fatsoenlijk antwoord komt.

Verder met wind & zon!

Het navolgende decennium staat vooral in het teken van zonne-energie. Eerder had de vereniging enkel leden gesteund die zonnepanelen op hun dak legden maar nu ging de vereniging zonne-energie toevoegen aan haar productie-locaties. Zij ging op zoek naar partners in de regio met een geschikt dak. Het eerste dak werd gevonden in Waarland (2018) en daarna volgden in 2020 de zonnedaken Burgerbrug en Schagerbrug.

In 2019 is in windpark Zijpe één windturbine geplaatst, maar wel een heel bijzondere, de Volksmolen. Deze is vrijwel volledig gefinancierd door omwonenden uit de postcoderoos. Deze turbine is ondergebracht in een van Kennemerwind losstaande Coöperatieve Vereniging. Dit is een verplichting op grond van de postcoderoosregeling. Door deze regeling kunnen de leden van deze CV Volksmolen gedurende 15 jaar de REB (Regulerende Energie Belasting) van een gedeelte van hun jaarlijks stroomverbruik retour krijgen.

Recente WIND- en ZONprojecten

Wind

Voorts nam Kennemerwind een actieve rol in de realisatie van windpark Ferrum bij Tata Steel in IJmuiden. Dankzij haar deelname en inbreng in het Wind Collectief Noord-Holland BV kon zij een aandeel in dit park verwerven. Het windpark is reeds operationeel. 

Zon

Door Kennemerwind wordt een zonnepark ontwikkeld onder de 5 noordelijke turbines in het Windpark Burgerbrug. Binnenkort zal er aan de leden een participatie in de kosten van  het zonnepark gevraagd worden. Meer details van deze participatie met een rentepercentage van ca. 2,5% volgen nog.

Het zonnepark van Kennemerwind kende een lange aanlooptijd. Maar daar kijken we niet meer van op. Zo gaat dat in Nederland en op zich vinden we het een goed idee dat een en ander geschiedt in gedegen overleg met de politiek, omwonenden en onze eigen leden. De bouw van het park verwachten we in het najaar te voltooien.

Kennemerwind | om

Steeds meer mensen voelen zich betrokken bij de productie van duurzame energie. Vanaf 2015 krijgen leden van Kennemerwind | om eindelijk de mogelijkheid de energie die zij produceren zelf af te nemen. Dankzij het coöperatiemodel hebben zij daar van begin tot eind zeggenschap over.

Verantwoording

Kennemerwind dankt haar bestaan aan allen die voor kortere of langere tijd de vereniging met hun lidmaatschap steun(d)en. Maar ook aan die leden van Kennemerwind die gedurende al die jaren bestuursfuncties in de vereniging vervulden. En nieuwe bestuursleden vanuit de ledenkring zijn altijd welkom.