Waar gaat het nu echt om?

Naast belangrijke punten zoals mogelijke bezuinigingen, lastenverzwaring en de overdracht van drie belangrijke onderdelen naar de gemeente, AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en Werken naar Vermogen, is ook duurzaamheid een onderwerp waarmee de keuze voor een politieke partij kan worden bepaald.

Omdat politieke partijen binnen iedere gemeente andere accenten leggen, is het ondoenlijk om een totaaloverzicht te geven van de partijprogramma’s per lokale politieke partij. Een mooi voorbeeld van duidelijk vergelijken geeft de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) in Monnickendam. Zij heeft de lokale politieke partijen gevraagd naar haar visie op duurzaamheid in Waterland en hen concreet de vraag voorgelegd of ze CWW zouden steunen als er over een paar jaar bij hen wordt aangeklopt om het windmolenpark aan de Nes uit te breiden.

Van de 7 politieke partijen hebben er twee niet gereageerd. Dit zijn de VVD en Natuurlijk Waterland. Wellicht is dit verklaren door hun in het verleden getoonde aversie tegen windturbines. De overige 5 partijen onderschrijven de noodzaak tot een duurzame agenda. CDA en vooral Groen Links hebben concrete ideeën.

Op de vraag of de politieke partijen het CWW ondersteunen als en wanneer het windpark wordt uitgebreid, is het antwoord dat geen van de 5 partijen negatief tegenover zulke plannen staan. Er is wel een duidelijk verschil in de reacties. Het CDA en PvdA steken hun nek uit door nu al toe te zeggen onze plannen te zullen steunen. De volledige antwoorden  van de partijen zijn naar alle leden gestuurd.

Kortom, er zijn duidelijke verschillen tussen partijprogramma’s. Zeker een reden om bij u in de gemeente na te vragen wat de concrete acties over duurzaamheid zijn. Want laat het duidelijk zijn: duurzaamheid heeft zeker geen belangrijke rol bij de gestelde vragen op websites zoals Kieswijzer. En dit zijn wel de websites die invloed hebben omdat ze een concreet stemadvies meegeven. Kies bewust! Kies over onderwerpen die u belangrijk vindt!

Categories: Nieuws