Onder aanvoering van de Vlaming Dirkvansintjan hebben de Europese energiecoöperaties niet alleen kennis met elkaar gemaakt, maar is men begonnen met de bouw van een heus netwerk waarin al die coöperaties opgenomen zijn. Behalve virtueel kennen de partijen elkaar nu ook in het echt. Zaterdag 2 september ontving ODE gasten uit het Duitse Schönau, het havenwindpark van Kopenhagen en vertegenwoordigers van projecten uit Zuid Europa en Ierland. In de ochtend kwamen de buitenlandse voorbeelden uitgebreid aan de orde, waarna het hele gezelschap over zeven tafels

werd verdeeld en er enkele uren is gesproken over wat wij Nederlanders ervan kunnen opsteken.

Zo kwam de vraag aan de orde wat een goeie gemeenschappelijke campagne zou zijn, en welke slogan daar bij past. En de vraag wat je als coöperatie aan je leden kunt of zou moeten bieden. Zijn de participaties het belangrijkste? Of moet vooral de zelfopgewekte stroom worden aangeboden? Liefst allebei natuurlijk, maar dan moeten de coöperaties aan nogal wat eisen voldoen. En veel beter met elkaar samenwerken dan nu het geval is.

Halverwege de middag bleek dat zo’n stortvloed aan suggesties over ODE was heengekiept dat men besloot de bijeenkomst een snel vervolg te geven. Die volgende keer zullen de buitenlandse gasten er niet meer bij zijn, maar hopelijk zullen ze ons ook dan nog inspireren. Want kijk maar eens mee welke indrukwekkende projecten over de grens zijn neergezet. Google “REScoop” en lees alles over onze geestverwanten in Europa.

Categories: Nieuws