Nederland kent slappe jaren en sterke jaren, als het gaat om de bouw van nieuwe windparken. Vorig jaar was met een half honderd nieuwe molens redelijk te noemen en dit jaar gaat het er nog een stuk beter uitzien. Op zee wordt gewerkt aan windpark Luchterduinen in opdracht van Eneco, die ook recent windparken op land opende. Robuust is ook windpark Noord Oost Polder waar het flink opschiet. Met diverse kleinere windparken meegerekend  zal Nederland aan het eind van dit jaar op een fors hoger windvermogen uitkomen. Het oude percentage van 5% van de elektriciteitsvoorziening uit wind ligt dan voorgoed achter ons en zijn we opnieuw procentpunten op de fossielen ingelopen.

De windenergie coöperaties spelen daarbij geen hoofdrol. De grootste parken worden gebouwd door energiereuzen of door combinaties van agrariërs. Toch is de rol van windenergiecoöperaties bepaald niet uitgespeeld en zijn er nog veel mogelijkheden om een betekenisvolle rol voor de burger op te eisen. In Limburg wordt dit jaar in het windpark Neer een vijfde molen geplaatst met burgers uit de directe omgeving en met hulp van REScoopNL en de windcoöperaties uit Hoofddorp en Gouda.

Veel groter nog wordt windpark Krammer van 100 MW dat de windcoöperaties Zeeuwind en Deltawind gaan bouwen, dat net als het windpark in Neer illustreert hoe goed de windcoöperaties elkaar tegenwoordig weten te vinden.

Hier zouden we graag schrijven over het windpark dat Kennemerwind al dan niet samen met anderen gaat bouwen. Maar dan is er de realiteit van de provincie Noord-Holland waar de afgelopen vier jaar niets mocht worden gebouwd. Gedwongen door de Rijksoverheid kon alleen voor de Wieringermeer groen licht komen voor de bouw van nieuw windervermogen. En daar zijn wij niet actief. Net als de andere initiatieven in Noord-Holland kunnen we pas in januari 2016 een definitief plan indienen, dat dan eerst nog door de ambtelijke molen moet.  Daaraan voorafgaand zijn we verwikkeld in een tijdrovend proces van oude masten inleveren en op dezelfde plaats of elders een kleiner aantal nieuwe op te zetten. Nou ja, bij grote projecten hoort groot geduld, moeten we maar denken.

Categories: Artikel