Logo Energie Samen

Mijlpaal voor de coöperatieve energiesector: Realisatiefonds geopend

Via het Realisatiefonds kan je een aanzienlijk deel van de bouw van je energieproject met een zakelijke lening financieren. Het fonds is met name gericht op zon-projecten die een SCE-subsidie of een SDE-subsidie hebben ontvangen. Beschikbare leensom: €30.000 – €1.000.000. Maximaal te financieren: 75% van de totale projectomvang. Rente: vanaf 2,5%.
We hebben het fond opgezet met de banken Rabobank, Triodos en ASN, en met fondsmanager SVn. Meer informatie en aanvragen

Wegens succes herhaald: masterclass 50% lokaal eigendom

Hoe kan je 50% lokaal eigendom van nieuwe wind- en zonneprojecten op lokaal niveau concreet regelen? Zo’n 1000 deelnemers gingen je voor. Heb je hem toch gemist, of wil je je kennis opfrissen, dan bieden we je opnieuw de kans om hem te volgen, online, woensdag 20 oktober 10.30-12.00 uur. Meer informatie en aanmelden

Vergroot je professionaliteit: training Buurtbegeleider

Samen met je buurt een plan maken voor duurzame warmte en isolatie? Met de training Buurtbegeleider van Buurtwarmte ga je met zelfvertrouwen aan de slag. In vijf bijeenkomsten maak je kennis met alle fasen van het Buurtproces. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers die met dezelfde dingen bezig zijn en krijgt de beschikking over  instrumenten om toe te werken naar een gedragen warmteplan. De training start weer op 27 oktober. Meer informatie en aanmelden

Omgaan met weerstand (warmte)

Hoe concreter je warmte-initiatief wordt, hoe groter de weerstand tegen verandering die je in je buurt kunt ondervinden. In de training ‘Omgaan met weerstand’ leer je hoe je in gesprek blijft en wat je kunt doen als dat echt niet meer lukt. Bijeenkomsten op 10 november, 24 november, 8 december, 14.00 – 17.00 uur. Meer informatie en aanmelden

Grotere rol voor bewoners in warmtetransitie

Over warmte in je eigen huis wil je zelf kunnen meebeslissen. Daarom is een maatschappelijke route nodig in de warmtetransitie; een route waarbinnen bewoners zich kunnen organiseren voor vraagbundeling, zeggenschap en (indien gewenst) lokaal eigendom via een warmteschap. Op 24 september presenteerde Buurtwarmte het position paper ‘De maatschappelijke route voor warmte. Versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving’ aan een aantal Tweede Kamerleden. Lees meer

Warmteschap??? Bekijk de animatie!

Bewoners die zich willen organiseren rond een wijkwarmteproject kunnen dat doen in een ‘warmteschap’. Op Europees niveau zijn warmteschappen (‘energy communities’) wettelijk geborgd. Buurtwarmte pleit ervoor om dat nu ook snel in Nederland te doen. Dit geeft warmte-initiatieven een plaats in de energiemarkt naast overheid en commerciële warmtebedrijven. In een korte animatie leggen we uit wat een warmteschap inhoudt. Bekijk de animatie

Op weg naar de grootste klimaatmars ooit!

Zaterdag 6 november, 13.00 uur, Amsterdam. Hoe kan je de Klimaatmars helpen?
1. Mobiliseer je leden om mee te lopen: algemene informatie en materialen zijn te vinden op de website Klimaatmars 2021
2. Kan je financieel bijdragen? Elk bedrag helpt. Er is al € 6710 opgehaald. Doneren 
3. Aandacht via sociale media: informeer je leden en activeer ze om mee te lopen. Hier vind je alle materialen
4. Vrijwilligers: zijn er geïnteresseerden binnen jouw coöperatie die in de aanloop naar en tijdens de klimaatmars willen helpen? Verwijs ze dan door naar het overzicht van vrijwilligersfuncties

Codebesluit congestiemanagement: snel invoeren, later optimaliseren

Samen met de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en Holland Solar hebben we positief gereageerd op het ontwerp Codebesluit congestiemanagement van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM wil de netbeheerders congestiemanagement echt structureel laten inzetten, om daarmee de netcapaciteit veel efficiënter te benutten en meer duurzame opwek aan te kunnen sluiten. We verwachten daarom dat invoering van dit besluit een hoop congestiegebieden weer groen doet kleuren. Lees meer

Energie Samen Academie: help je mee?

De Energie Samen Academie, het platform voor kennisdeling binnen Energie Samen, wordt grondig vernieuwd en uitgebreid. We hebben een klikbaar prototype laten maken. Neem alvast een kijkje en laat ons weten wat je vindt, en/of meld je aan voor de testgroep. Lees meer

Kort nieuws

 • “Iedereen moet geld kunnen lenen om zijn huis te verduurzamen”: een opinieartikel van onder andere Gerwin Verschuur (Buurtwarmte) in Trouw, 6 oktober. Lees meer
 • “Financiering een van de grote issues”: interview met Anne Marieke Schwencke (o.a. Lokale Energie Monitor) op Solarmagazine, 20 september. Lees meer
 • The state of community energy in Europe: interview met Dirk Vansintjan van REScoop.eu, 7 oktober. Lees meer
 • Samenwerking tussen Participatiecoalitie en Rijksoverheid wordt voortgezet: de Participatiecoalitie, waar Energie Samen deel van uitmaakt, kan in ieder geval ook in 2022 verder werken aan het actief betrekken van bewoners bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Lees meer
 • Transportcapaciteit op het hoogspanningsnet: TenneT presenteerde een overzichtskaart met beschikbare transportcapaciteit voor zon en wind. Lees meer
 • Start bouw zonnepark Burgervlotbrug (1 oktober). Het zonnepark van coöperatie Kennemerwind (7488 panelen tussen vijf bestaande windturbines) is 100% in lokaal eigendom. Lees meer
 • Cashflowmanagement in turbulente tijden: door hoge energieprijzen ontvang je mogelijk teveel voorschot SDE/SCE-subsidie. Het is van groot belang dat je parkeert wat je te veel ontvangt. Lees meer
 • Weeshuis voor hergebruik zonnepanelen: Sungevity en WEEE Nederland lanceren ZonNext, een platform dat  vraag en aanbod voor tweedehands zonne-energiesystemen samenbrengt. Lees meer
 • Informatievoorziening over windprojecten: Windcentrale en Greenchoice hebben op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun voorlichting over investeren in een windpark aangepast. Lees meer
 • Aanpak energiearmoede: met het programma ‘inclusieve energietransitie’ ondersteunt de provincie Zuid-Holland in negen gemeenten een brede aanpak van energiearmoede, onder andere door Energie Samen-lid Drechtse Stromen. Lees meer
 • Coöperatieve waterkracht: De waterkrachtcentrale van de Coöperatie Duurzaam Singraven werd op 30 september officieel in werking gesteld. Lees meer
 • Oplossingen voor gebrek aan netcapaciteit: ook bij gebrek aan aansluitcapaciteit is er meer opwek mogelijk door slimme oplossingen. In de rapportage ‘Zonnige Agrariërs in de Achterhoek’ heeft Energie Samen-lid AGEM voorbeelden uit de Achterhoek op een rij gezet en doorgerekend. Lees meer
 • Voorstellen rijksbegroting: De energiebelasting op elektriciteit gaat in 2022 minder snel omlaag dan verwacht: met 0,24 eurocent per kilowattuur. De levering van elektriciteit aan een energieopslagfaciliteit wordt per 1 januari onder voorwaarden niet aangemerkt als een belaste levering voor de energiebelasting. Het gat in de oude postcoderoosregeling wordt gedicht. Er gaat 3 miljard euro extra naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Lees meer

Agenda

Woensdag 13 oktober 9.30 – 11.00 uur (online): toelichting handreiking voor de RES 2.0. Organisatie: NP RES. Lees meer
Maandag 18 oktober 10.00 – 12.30 uur (Utrecht): De besparingsreis: hoe doe je dat? Organisatie: Hoom/Econobis. Kosten: € 75. Lees meer
Maandag 18 oktober 13.30 – 16.30 uur (Utrecht): De basis van Econobis voor de beginnende gebruiker. Organisatie: Hoom/Econobis. Kosten: € 75. Lees meer
Woensdag 20 oktober 10.30-12.00 uur (online): masterclass 50% lokaal eigendom. Lees meer
Start middagtraining in de week van 25 oktober: Online leertraject Energiecoach – Reeks 21. Organisatie: Hoom. Kosten € 520 (fysiek) /  € 470 (online). Lees meer
Woensdag 27 oktober 13.00 – 17.00 uur (Utrecht): Training buurtbegeleider met de Buurtwarmte-aanpak. Organisatie: Buurtwarmte. Kosten € 450 ex. BTW. Lees meer
Woensdag 27 oktober 19.30 – 21.30 uur: Online Verdiepingstraining Warmtecamera. Organisatie: Hoom. Kosten € 130 (fysiek) /  € 110 (online).  Lees meer
Maandag 1 november: Dag van het Klimaatakkoord, “Versnellen naar Parijs” 10.00- 15.45 uur (Nieuwegein). Organisatie: Klimaatakkoord. Lees meer
Start avondtraining in de week van 2 november: Online leertraject Energiecoach – Reeks 22. Organisatie: Hoom. Kosten € 520 (fysiek) /  € 470 (online). Lees meer
Woensdag 3 november 10.00 – 17.00 uur (Amersfoort): RES-congres: ‘De RES op stoom’. 
Organisatie: NP RES. Lees meer
Maandag 8 november (online en Maarsen): Warmtedag. 
Organisatie: Energeia. Lees meer
Dinsdag 9 november en dinsdag 23 november 19.30 – 21.30 uur (online): Verdiepingstraining Isolatie. Organisatie: Hoom. Kosten € 130 (fysiek) /  € 110 (online). Lees meer
Woensdag 10 november 14.00 – 17.00 uur (online): start ‘Omgaan met weerstand – Vormen en dynamiek van weerstand’. Organisatie: Buurtwarmte. Lees meer
Woensdag 10 en 24 november 19.30 – 22.00 uur (online): leertraject Energiecoach voor huurders – Reeks 3. Organisatie: Hoom. Kosten € 245 (online) / € 265 (fysiek). Lees meer
Woensdag 17 november 19.30-21.00 uur (online): Energiecafé. 
Organisatie: Buurtwarmte. Lees meer
Donderdag 18 november en 2 december 14.30 – 17.30 uur: online leertraject Energiecoach voor huurders – Reeks 4. Organisatie: Hoom. Kosten € 245 (online) / € 265 (fysiek). Lees meer
Vrijdag 10 december (Utrecht en online): ALV Energie Samen. Lees meer

Categories: Nieuws