1. Windenergie is 100% schoon en duurzaam, dus goed voor het milieu. Het kan een grote bijdrage leveren in de energietransitie.
  2. De wind is gratis en blijft dat ook, de bron is onuitputtelijk en niet afhankelijk van dictatoriale regiems die de aanvoer van fossiele brandstoffen kunnen stopzetten.
  3. De energie die nodig is voor de fabricage en installatie van de molen wordt in drie tot zes maanden (afhankelijk van het jaargetijde) door die turbine zelf opgewekt. Daarna levert de molen nog minstens 20 jaar zijn schone energie.
  4. Een windpark heeft een korte bouwtijd. Als de betonnen fundering klaar is staat de molen snel overeind en kan die worden aangesloten op het net.
  5. Na de investering en afspraken over het onderhoud zijn de kosten voor de op te wekken windenergie voor 20 jaar bekend. Andere energie blijft afhankelijk van de markt van kostbare grondstoffen. Wind kost niets. De molen zet de wind gratis om in schone energie, 20 jaar of meer, elk jaar weer.
  6. De opwekkosten van windenergie horen nu tot de laagste, en zijn zeker lager dan de bestaande fossiele opwekkers, zeker als alle werkelijke kosten worden doorberekend en geen subsidies in het spel zijn.