Beste leden van Kennemerwind,

Zoals u weet is Kennemerwind lid en mede oprichter van Duurzame Energie Unie (DE Unie).
DE Unie is zoals zij zelf zeggen “hét energiebedrijf waarin de inwoners van Nederland zelf hun eigen duurzame energievoorziening voor elkaar kunnen krijgen.
Lokale verenigingen zoals Kennemerwind wekken zelf stroom op met een eigen windmolen
of zonneveld, de Duurzame Energie Unie verzorgt de energielevering”.

DE Unie is een crowdfunding actie gestart om hen in staat te stellen verder te professionaliseren en zo meer te investeren in duurzame, lokale projecten voor en door burgers.

DE Unie heeft ook Kennemerwind gevraagd de crowdfunding actie onder uw aandacht te brengen
(zie bijgaande folder) en dat doen wij graag omdat DE Unie bijdraagt aan de decentralisatie van energie
opwek en aanbod. Kennemerwind gelooft dat decentralisatie leidt tot kansen voor haar leden.

Via de link http://crowdfunding.duurzameenergieunie.nl/  komt u op de website waar u kunt inschrijven en waar u nadere informatie aantreft over DE Unie: het prospectus waarin is beschreven wie DE Unie is en wat zij doen, inclusief enkele financiële gegevens en de risico’s die u loopt als u investeert. Ook is er een filmpje te zien waarin Rense van Dijk en Marjan Minnesma uitleggen waarom het goed is DE Unie een warm hart toe te dragen.

Wij willen deze crowdfunding onder aandacht van onze leden brengen, omdat voor Kennemerwind de afzet van onze eigen energie via DE Unie belangrijk is:
U dient wel zelf het prospectus goed door te lezen en u daarmee te informeren over de kansen en risico’s die de investering biedt. Vervolgens zult u uw besluit op basis van die informatie moeten nemen.

Met vriendelijke groet,
image
Felix Olthuis
Voorzitter Kennemerwind

Bijlage:

Folder crowdfunding campagne

Categories: Nieuws