Noot: Gisteren is per abuis een mail verzonden naar alle Kennemerwind leden vanaf een verkeerd e-mailadres en met verkeerde vormgeving. De inhoud klopt wel.

Kennemerwind staat aan de vooravond van grote veranderingen. De ledenadministratie is per 1 jan 2015 ondergebracht bij ODE. Dit om redenen van efficiëntie en professionalisering, nodig bij deze aankomende veranderingen.

In 2015 zal naar verwachting de stop die het provinciaal bestuur zette op windenergie worden opgeheven. Minstens even belangrijk is dat Kennemerwind in 2015 haar lang gekoesterde wens in praktijk gaat brengen om de mede door u opgewekte stroom rechtstreeks aan de eigen leden te leveren!

Met ingang van het nieuwe jaar is Kennemerwind namelijk lid van de coöperatie Duurzame Energie Unie (DE unie) waar zij de administratieve kant van de levering van energie zal onderbrengen. Naast de elektriciteit van al haar Lagerwey turbines in Zijpe en Camperduin krijgt u van DE Unie ook gas geleverd! Daar Kennemerwind en DE Unie beide coöperaties zijn, krijgt u via Kennemerwind  inspraak in de totale keten, van opwekking tot levering van elektriciteit. Hierdoor hebben we als Kennemerwind veel meer invloed op het te voeren beleid, zeker in vergelijking met de huidige situatie met de commerciële leveranciers van energie.

Een tweede grote voordeel: eventuele winsten vloeien niet weg maar kunnen worden geïnvesteerd in de opwekking van nog meer echte duurzame energie!

Klinkt het te mooi om waar te zijn? Directe invloed op het te voeren beleid, meer geld beschikbaar hebben voor nieuwe investeringen in duurzame energie en dat tegen concurrerende tarieven. Toch is dit precies wat we dit jaar gaan doen. Naar verwachting zal vanaf april 2015 via DE Unie stroom van Kennemerwind beschikbaar zijn.

Zoals afgesproken in de ALV van vorig jaar vraagt Kennemerwind met ingang van 2015 van contributie van 25 euro per jaar.  Met deze betaling bent u lid van Kennemerwind én ODE (Organisatie voor Duurzame Energie).  Naast het lidmaatschap van Kennemerwind ontvangt u ook alle voordelen van het lidmaatschap van ODE, waaronder een abonnement op het blad BODE.

Zo spoedig mogelijk ontvangt u een factuur op basis waarvan u uw lidmaatschap voor dit jaar kunt voldoen.

Nog even dit: alle leden die dit jaar zullen overstappen op energie van Kennemerwind wacht nog een verrassing. Zij krijgen de contributie voor 2015 retour. Zodra de  betalingen binnen zijn richten wij ons opnieuw tot u.

Categories: Nieuws