De bouw van zonnepark Burgervlotbrug van CWV Kennemerwind gaat 1 oktober a.s. officieel van start met het plaatsen van een bouwbord.

Het zonnepark zal bestaan uit 7488 panelen, die tussen de vijf noordelijke windturbines van het gelijknamige windpark langs het Noord-Hollands kanaal komen te liggen.

Initiatiefnemer van het zonnepark is de Coöperatieve Windenergievereniging Kennemerwind U.A. ondersteund door de landelijke koepel Energie Samen. Voor het ontwerp en realisatie van het park is gekozen voor het bedrijf Eturn uit Alkmaar, de bouw van de onderconstructie is het werk van de Mannen van Staal uit Leeuwarden.

Het zonnepark is een project met 100% ‘lokaal eigendom’! Leden van de coöperatie Kennemerwind maar ook omwonenden krijgen na realisatie de mogelijkheid financieel te participeren.

In overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland en de Gemeente Schagen is gekozen voor een ontwerp met een omvang waardoor de beschikbare capaciteit op de reeds bestaande kabel zo optimaal mogelijk kan worden benut. Door het aanleggen van een beplanting aan de westzijde van het zonnepark zal ook de biodiversiteit toenemen. De panelen zullen zo worden geplaatst dat beweiding met schapen in principe mogelijk blijft.

Wij verwachten een gemiddelde jaarproductie van 2,5 miljoen kWh aan schone stroom, wat overeenkomt met het gebruik van ca. 750 huishoudens.

De gekozen plek zal niet alleen laten zien dat wind en zon elkaar heel goed aanvullen maar nog iets anders ook: de gehele productie aan zonnestroom gaat door dezelfde elektriciteitskabel die er al lag voor de windturbines. Dat is efficiënt en kostenbesparend. Zon en wind delen zo de kabel die de stroom naar het netwerk van Liander brengt.

Categories: Nieuws