door Felix Olthuis, voorzitter

windmolen

Na een zomer van uitersten – van heel warm tot heel koeltjes – trekken wij opnieuw de stoute schoenen aan. We hebben het gevoel dat we minstens zo brutaal moeten zijn als de CEO van Shell, die via krant en televisie laat weten dat zij doorgaan met wat ze altijd al deden: het oppompen van olie. En dat wie het daar niet mee eens is, niet realistisch is.

Wij denken daarentegen dat het niet zo lang meer duurt eer alles wat nu op olie loopt zal zijn overgezet naar elektra. En dat die vooral uit wind- en zonne-energie, biomassa en geothermie afkomstig zal zijn.

Dat Kennemerwind en haar leden meer windenergie willen hebben, hebben we aan de provincie duidelijk gemaakt door samen met grondeigenaren plannen in te dienen voor nieuw windvermogen. De eerste ronde waarin 11 van de 17 plannen afvielen kwamen we niet geheel ongeschonden door. Wie weet kunnen we u medio november zeggen of de provincie één of meer van de voorstellen waar wij via het Windcollectief bij zitten het groene licht geeft. Dan richten we ons opnieuw tot u met een planomschrijving en een aankondiging van nieuwe participaties.

Het is jammer dat de provinciale molens zo langzaam draaien. Graag hadden we u die brief vorig jaar al geschreven. In de tussentijd hebben we heel wat leden uit moeten schrijven, die zoveel geduld niet op konden brengen. Er waren er bij die opzegden met de mededeling dat zij zich weer aanmelden zodra er weer participaties worden uitgegeven. Aan de andere kant meldden zich tientallen leden als klant van stroom en gas van Kennemerwind. We hopen dat de stroom aanmeldingen zal aanhouden en dat we in, zeg anderhalf jaar, kunnen melden dat het merendeel van de leden niet alleen een nieuwe participatie heeft genomen maar ook afnemer is van de stroom die zij zelf opwekken.

Ernstige zorgen maken we ons niet, want voor windenergie in ons land ziet het er steeds beter uit. Zowel op land (bijvoorbeeld het burgerwindpark in Nijmegen) als op zee (Borssele I en II) wordt nieuw windvermogen geplaatst. Het duurde lang voordat wind een twintigste deel van de elektriciteitsbehoefte dekte maar u zult zien dat we veel minder tijd nodig zullen hebben om dat op te voeren naar een tiende deel. Kennemerwind hoopt gelijke tred te houden met deze ontwikkeling. Wat ons gaat lukken als u ons trouw blijft en als u ons helpt nieuwe leden te werven.

Behalve naar windenergie zijn er ook plannen voor zon. Er wordt hard aan gewerkt maar ze zijn nog niet voldoende uitgewerkt om aan u voor te leggen. Het betreft een project in Waarland met een geschatte jaaropbrengst van 110.000 kWh en een project in Langereis met een geschatte jaaropbrengst van 60.000 kWh. Reserveert u alvast de datum van zaterdag 26 november, want dan houden wij een buitengewone ALV in Heerhugowaard.

Categories: Nieuws