Om 12.30 uur op 26 november 2016

Vergaderzaal Stationsplein 99

Inloop met lunch vanaf 12.00 uur

Het bezoekersadres van Kennemerwind blijft aan de Bevelandseweg. Maar die naam mag u vergeten. Het gebouwencomplex waarin we zijn gevestigd wordt zodanig gerestyled dat ook de straatnaam wordt mee veranderd. Het bezoekadres heet vanaf nu:

Stationsplein 99 kantoor 289, 1703 WE in Heerhugowaard.

 1. Welkom
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV 23 april 2016
 5. Ontwikkelingen in duurzame energie opwekking in Nederland
 6. Bestuurssamenstelling

Aftredend: Djoey Bodenstaff
Voorstel van het bestuur tot benoeming*:
Michiel Bruijn, lid met portefeuille zonne-energie
Rico van Buren, lid met portefeuille website

 1. Resultaten enquête oktober 2016
 2. Stand van zaken financiën 2016 en begroting 2017

Deelname projecten buiten de provincie Noord-Holland

 1. Ontwikkelingen windenergie Noord-Holland voor Kennemerwind
 2. Ontwikkelingen zonne-energie Noord-Holland voor Kennemerwind
 3. Mogelijkheden investeringen in wind- en zonprojecten
 4. De Windst: stand van zaken
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

*Tot 24 uur voor aanvang van de ALV kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie worden aangemeld bij info@kennemerwind.nl .

Categories: Nieuws