Heerhugowaard, augustus 2021

Felix Olthuis is al heel lang lid van windcoöperatie Kennemerwind te Alkmaar als hij in het voorjaar van 2009 reageert op een oproep voor versterking van het bestuur. Na enige aarzeling (hij woont in Den Haag, is Alkmaar dan een logische werkplek?) nodig ik hem uit voor de bestuursvergadering van april 2009. Hij heeft bestuurlijke ervaring en een verleden in de geestelijke gezondheidszorg met specialisatie interculturele psychiatrie. Een specialisme dat in de maatschappelijke slangenkuil waarin windenergie zich ontwikkelt erg welkom is. Hij vindt de afstand geen probleem en nog diezelfde maand wordt Felix In de jaarvergadering als nieuw bestuurslid aan de leden voorgesteld. Felix komt als geroepen. Het is een hectische tijd met ons windpark Burgervlotbrug in aanbouw en plannen in ontwikkeling voor de vervanging van het oude windpark Zijpe.
Met Felix in het bestuur komt er meer structuur in de vergaderingen. Na een brainstormsessie ontstaat de opzet voor een vijfjarenplan. Als goedwillende amateurs op vrijwillige basis doen we ons best, maar de nieuwe tijd vergt een professioneler aanpak. Er komen ook nieuwe bestuursleden met initiatieven voor projecten op het gebied van zonne-energie.

In de jaarvergadering van 2010 kondig ik mijn naderende afscheid aan. Na 15 jaar bestuurslid, waarvan 14 jaar als voorzitter, overweeg ik mijn functie als voorzitter beschikbaar te stellen. Statutair kiest het bestuur een voorzitter uit haar midden. Ik geef aan dat Felix Olthuis een ervaren bestuurder is en een goede opvolger zou zijn. Naar buiten toe hebben we dat jaar een duobaan als voorzitter(s) maar Felix neemt al snel de leiding. In 2011 start de ALV met de genotuleerde mededeling:
“Per vandaag wordt het voorzitterschap overgedragen van Cees Bakker naar Felix Olthof. Wegens verblijf in Frankrijk is Cees vanmiddag niet aanwezig. De overdracht heeft niet alleen zijn volledige instemming maar is een jaar geleden al door hem zelf  aangekondigd. Een jaar dat Felix heeft benut om in zijn nieuwe rol te groeien.”

De versnipperde manier waarop diverse organisaties in die jaren bezig zijn met duurzame energie is voor velen met mij een doorn in het oog. Als buitenstaander is het ook voor Felix snel duidelijk dat hieraan iets moet veranderen. In mijn periode als voorzitter van ODE (2005 – 2009) fuseert ODE met de zelfstandige Nederlandse afdeling van de internationale zonne-energie vereniging. Daarna realiseert opvolger Ernst Vuyk de fusie tussen ODE en e-Decentraal tot ODE-Decentraal. Mijn initiatief om met de landelijke milieuverenigingen te komen tot samenwerking lukt niet. Het milieu als gezamenlijke uitgangspunt is minder geschikt om de grote verschillende organisaties samen te binden. Niet het milieu maar de burger zou de samenbindende factor worden. Felix ziet dat en start vanuit zijn positie als voorzitter van Kennemerwind initiatieven bij ODE en van daar uit in besturen van steeds meer organisaties die uiteindelijk samen komen in ‘Energie-Samen’. Met dank aan Felix als eerste voorzitter. Een prachtig resultaat!

Cees Bakker
voorzitter Kennemerwind 1995 – 2010
voorzitter ODE 2005 – 2009

 

 

Categories: Nieuws