Kennemerwind | 2018 March
Kennemerwind is een coöperatie voor stimulering van de opwekking en gebruik van windenergie. Doet dit door het opwekken, informeren en verkopen van windenergie.
Kennemerwind, windenergie, cooperatie, duurzame energie, stroomverkoop, windmolens, burgervlotbrug, camperduin, windpark, duurzame stroom
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

March 2018

Vooraankondiging ALV

Kennemerwind houdt haar ALV2018 op zaterdagmiddag 14 maart. Aanvang 13. 00 uur | Zakenstation Heerhugowaard. Leden ontvangen binnenkort de uitnodiging + stukken per mail.   De redactie...

Zonnepanelen op Windpark Burgervlotbrug

Plan Ca. 17.000 panelen, 5 MW vermogen. Ca. 5 miljoen kWh/jaar, genoeg energie voor 1500 huishoudens. Er ligt reeds een aansluiting met 10 kV kabel. Bij de aanleg worden frames toegepast waarbij de grond als ballast wordt gebruikt. Realisatie, afhankelijk van doorlooptijd omgevingsvergunning en het...

Opbrengsten
Opbrengsten februari 2018

De maandelijkse opbrengsten in kWh vanaf maart tot en met februari. De gerealiseerde productie wordt hier vergeleken met de P50 waarden. De p50 waarde is de productie die ten minste in 50 % (5) van de 10 komende jaren (statistisch gezien) gerealiseerd zal worden. Kopie van Doorlopende...