Kennemerwind | 2016 October
Kennemerwind is een coöperatie voor stimulering van de opwekking en gebruik van windenergie. Doet dit door het opwekken, informeren en verkopen van windenergie.
Kennemerwind, windenergie, cooperatie, duurzame energie, stroomverkoop, windmolens, burgervlotbrug, camperduin, windpark, duurzame stroom
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

October 2016

ALV van ODE Decentraal

De ALV van ODE Decentraal komt er weer aan. Dit is tijdens het HIER opgewekt Evenement in Den Haag. Er gaan Shuttlebussen vanaf station Den Haag HS De datum: 18 november 2016 Van 09:00 - 10:00 De locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 in Den Haag...

Waarom ik “De WINDST” van Kennemerwind heb gekozen

door Michiel Bruijn. Het nieuws rond de klimaatverandering van de afgelopen jaren heeft bij mij stap voor stap een toenemend gevoel van urgentie teweeg gebracht. Ook de in het nieuws gemelde misstanden bij de kolendelving in Afrika en Colombia gaven bij mij extra druk om iets...

Bij de start van het nieuwe seizoen

door Felix Olthuis, voorzitter Na een zomer van uitersten - van heel warm tot heel koeltjes - trekken wij opnieuw de stoute schoenen aan. We hebben het gevoel dat we minstens zo brutaal moeten zijn als de CEO van Shell, die via krant en televisie laat...

Opbrengsten
Opbrengsten september 2016

De maandelijkse opbrengsten in kWh vanaf oktober 2015 tot en met september 2016. De gerealiseerde productie wordt hier vergeleken met de P50 waarden. De p50 waarde is de productie die ten minste in 50 % (5) van de 10 komende jaren (statistisch gezien) gerealiseerd zal worden. Kopie van...